Mortgage Calculator - מחשבון מ

Mortgage Calculator - מחשבון מ


מחשבון משכנתא מאפשר משחק עם הריבית ותקופת ההחזר, והוא כלי יעיל שבעזרתו תוכלו לראות כיצד כל משתנה משפיע על גובה ההחזר החודשי וההחזר הכולל.
המחשבון מוצא את גובה ההחזר החודשי של המשכנתא בהתאם לסכום משכנתא רצוי, או לחילופין סכום ההלוואה שניתן לקחת בהתאם להחזר החודשי המבוקש. כל זאת כמובן בהתחשב בגובה הריבית ומספר השנים.

מחשבון זה מבוסס על שיטת החזר על פי לוח סילוקין שפיצר, כלומר תשלום חודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה בעוד שרכיבי הקרן והריבית משתנים. בשיטה זו, עם ההתקדמות בהחזר המשכנתא, קטנה הריבית בתשלום החודשי בעוד שהקרן גדלה והחישוב מבוסס על חישובי ריבית דריבית.
Add to list
Free
59
3.0
User ratings
22
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
280 kb
Screenshots
Screenshot of Mortgage Calculator - מחשבון מ Screenshot of Mortgage Calculator - מחשבון מ Screenshot of Mortgage Calculator - מחשבון מ Screenshot of Mortgage Calculator - מחשבון מ
About Mortgage Calculator - מחשבון מ
מחשבון משכנתא מאפשר משחק עם הריבית ותקופת ההחזר, והוא כלי יעיל שבעזרתו תוכלו לראות כיצד כל משתנה משפיע על גובה ההחזר החודשי וההחזר הכולל.
המחשבון מוצא את גובה ההחזר החודשי של המשכנתא בהתאם לסכום משכנתא רצוי, או לחילופין סכום ההלוואה שניתן לקחת בהתאם להחזר החודשי המבוקש. כל זאת כמובן בהתחשב בגובה הריבית ומספר השנים.

מחשבון זה מבוסס על שיטת החזר על פי לוח סילוקין שפיצר, כלומר תשלום חודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה בעוד שרכיבי הקרן והריבית משתנים. בשיטה זו, עם ההתקדמות בהחזר המשכנתא, קטנה הריבית בתשלום החודשי בעוד שהקרן גדלה והחישוב מבוסס על חישובי ריבית דריבית.

Android Market Comments
A Google User
Mar 15, 2015
פשוט וסתם
A Google User
Sep 23, 2013
עוד אפליקצית תת רמה מבית אפסילון
A Google User
Jun 10, 2013
לא עובד פשוט לא עובד וחבל כי רעיון שימושי