Nhị Thập Tứ Hiếu

Nhị Thập Tứ Hiếu


★★★★★ The Twenty-four Filial Exemplars

The Twenty-four Filial Exemplars also translated as The Twenty-four Paragons of Filial Piety (Chinese: 二十四孝; pinyin: èrshísì xiào) is a classic text of Confucian filial piety written by Guō Jūjìng, a scholar of the Yuan dynasty (1260–1368). The text was extremely influential in the medieval Far East and was used to teach Confucian moral values. It is virtually untaught in schools today, although adults may be familiar with it.

The exemplars are:

1. The Feeling of Filial Piety Moved Heaven (Xiào Găn Dòng Tiān 孝感動天 s. Shun)
2. He Tasted Soups and Medicine for His Mother (Qīn Cháng Tāng Yào 親嘗湯藥 s. Emperor Wen of Han)
3. She Bit Her Finger and Pained His Heart (Niè Zhĭ Xīn Tòng 嚙指心痛 s. Zengzi's mother)
4. He Obeyed His Mother in Simple Clothes (Dān Yī Shùn Mŭ 單衣順母 s. Min Sun)
5. He Shouldered Rice To Nourish His Parents (Fù Mĭ Yàng Qīn 負米養親 s. Zhong You (Zilu))
6. He Sold Himself To Bury His Father (Mài Shēn Zàng Fù 賣身葬父)
7. He Fed His Parents Doe's Milk (Lù Rŭ Fèng Qīn 鹿乳奉親)
8. He Hired Out To Support His Mother (Xíng Yōng Gòng Mŭ 行佣供母)
9. He Concealed Oranges To Present To His Mother (Huái Jú Wèi Qīn 懷橘遺親)
10. She Suckled Her Mother-In-Law (Rŭ Gū Bū Dài 乳姑不怠)
11. He Let Mosquitoes Consume His Blood (Zì Wén Băo Xuĕ 恣蚊飽血)
12. He Lay on Ice in Search of Carp (Wò Bīng Qiú Lĭ 臥冰求鯉 s. Wang Xiang)
13. He Buried His Son for His Mother (Wèi Mŭ Mái Ér 為母埋兒)
14. He Strangled A Tiger To Save His Father (È Hŭ Jiù Fù 搤虎救父)
15. He Abandoned His Post To Seek His Mother (Qì Guān Xún Mŭ 棄官尋母)
16. He Tasted Dung With an Anxious Heart (Cháng Fèn Yōu Xīn 嘗糞憂心)
17. He Amused His Parents With Play and Glad Clothes (Xì Căi Yú Qīn 戲彩娱親)
18. He Picked Mulberries To Serve His Mother (Shí Shèn Gòng Mŭ 拾桑供母)
19. He Fanned the Pillow and Warmed the Quilt (Shān Zhĕn Wēn Qín 扇枕温衾)
20. The Fountain Bubbled and the Carps Leapt Out (Yŏng Quán Yuè Lĭ 涌泉躍鯉)
21. He Heard Thunder and Wept at the Grave (Wén Léi Qì Mù 聞雷泣墓)
22. He Carved Wood To Serve His Parents (Kē Mù Shì Qīn 刻木事親)
23. He Wept Till the Bamboo Sprouted (Kū Zhú Shēng Sŭn 哭竹生筍)
24. He Washed His Mother's Bedpan (Dí Qīn Niào Qì 滌親溺器 s. Huang Tingjian)
Add to list
Free
96
4.8
User ratings
12
Installs
100+
Concerns
0
File size
1369 kb
Screenshots
Screenshot of Nhị Thập Tứ Hiếu Screenshot of Nhị Thập Tứ Hiếu Screenshot of Nhị Thập Tứ Hiếu Screenshot of Nhị Thập Tứ Hiếu
About Nhị Thập Tứ Hiếu
★★★★★ The Twenty-four Filial Exemplars

The Twenty-four Filial Exemplars also translated as The Twenty-four Paragons of Filial Piety (Chinese: 二十四孝; pinyin: èrshísì xiào) is a classic text of Confucian filial piety written by Guō Jūjìng, a scholar of the Yuan dynasty (1260–1368). The text was extremely influential in the medieval Far East and was used to teach Confucian moral values. It is virtually untaught in schools today, although adults may be familiar with it.

The exemplars are:

1. The Feeling of Filial Piety Moved Heaven (Xiào Găn Dòng Tiān 孝感動天 s. Shun)
2. He Tasted Soups and Medicine for His Mother (Qīn Cháng Tāng Yào 親嘗湯藥 s. Emperor Wen of Han)
3. She Bit Her Finger and Pained His Heart (Niè Zhĭ Xīn Tòng 嚙指心痛 s. Zengzi's mother)
4. He Obeyed His Mother in Simple Clothes (Dān Yī Shùn Mŭ 單衣順母 s. Min Sun)
5. He Shouldered Rice To Nourish His Parents (Fù Mĭ Yàng Qīn 負米養親 s. Zhong You (Zilu))
6. He Sold Himself To Bury His Father (Mài Shēn Zàng Fù 賣身葬父)
7. He Fed His Parents Doe's Milk (Lù Rŭ Fèng Qīn 鹿乳奉親)
8. He Hired Out To Support His Mother (Xíng Yōng Gòng Mŭ 行佣供母)
9. He Concealed Oranges To Present To His Mother (Huái Jú Wèi Qīn 懷橘遺親)
10. She Suckled Her Mother-In-Law (Rŭ Gū Bū Dài 乳姑不怠)
11. He Let Mosquitoes Consume His Blood (Zì Wén Băo Xuĕ 恣蚊飽血)
12. He Lay on Ice in Search of Carp (Wò Bīng Qiú Lĭ 臥冰求鯉 s. Wang Xiang)
13. He Buried His Son for His Mother (Wèi Mŭ Mái Ér 為母埋兒)
14. He Strangled A Tiger To Save His Father (È Hŭ Jiù Fù 搤虎救父)
15. He Abandoned His Post To Seek His Mother (Qì Guān Xún Mŭ 棄官尋母)
16. He Tasted Dung With an Anxious Heart (Cháng Fèn Yōu Xīn 嘗糞憂心)
17. He Amused His Parents With Play and Glad Clothes (Xì Căi Yú Qīn 戲彩娱親)
18. He Picked Mulberries To Serve His Mother (Shí Shèn Gòng Mŭ 拾桑供母)
19. He Fanned the Pillow and Warmed the Quilt (Shān Zhĕn Wēn Qín 扇枕温衾)
20. The Fountain Bubbled and the Carps Leapt Out (Yŏng Quán Yuè Lĭ 涌泉躍鯉)
21. He Heard Thunder and Wept at the Grave (Wén Léi Qì Mù 聞雷泣墓)
22. He Carved Wood To Serve His Parents (Kē Mù Shì Qīn 刻木事親)
23. He Wept Till the Bamboo Sprouted (Kū Zhú Shēng Sŭn 哭竹生筍)
24. He Washed His Mother's Bedpan (Dí Qīn Niào Qì 滌親溺器 s. Huang Tingjian)
User reviews of Nhị Thập Tứ Hiếu
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 17, 2014
Hiếu Thảo Cuộc sống ngày càng hiện đại.đôi khi chúng ta bị cuốn theo dòng đời mà quên mất bổn phận và trách nhiệm. Thật là 1 cuốn sách hay để mọi người cùng ngẫm lại. Tôi cho 5 sao đấy.còn bạn thì sao?
A Google User
Mar 17, 2014
Brilliant!
A Google User
Mar 17, 2014
Nhung tam guong sang Hay hieu thao voi cha me minh. Con ban se noi theo guong ban. Ban se co mot gia dinh tuyet voi va tran day tinh cam am ap.
A Google User
Mar 17, 2014
Gương hiếu thảo Thật là tuyệt vời... Tôi rất thích bộ truyện này, tôi đã đọc từ lúc bé... Giờ còn có hoạt hình nữa... Phù hợp giáo dục trẻ nhỏ... App tuyệt vời...