Panglong(online radio)

Panglong(online radio)


SHAN Radio Online

ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ SHAN Radio Online - ၶၢၼ်ၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵိူင်း ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ သႅၼ်ႇပိူဝ်ႈတွႆႇပူၵ်း ႁႃၸူၵ်းပိုတ်ႇဢွၵ်ႇ သိုပ်ႇဝွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိမ်ႇသႄႈ တိုၵ်းၼူၵ်ႇ တူၵ်ႇၶၢဝ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ ငွၵ်ႈႁူဝ်တိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ႁုၵ်ႉၸၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း လၢင်းၸွမ်းၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ႁူပီႈၼွင်ႉတႆး ။

ၵပ်းသိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄး ၸိၸမ်ႈ ၼႄတၢင်း လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈ ဢီးမေလ်း [email protected] လႆႈယူႇဢေႃႈ။ ယိၼ်းလီႁပ်ႉထွမ်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇၶႃႈ။

Cr : Saihsuahan
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
72
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
877 kb
Screenshots
Screenshot of Panglong(online radio) Screenshot of Panglong(online radio)
About Panglong(online radio)
SHAN Radio Online

ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ SHAN Radio Online - ၶၢၼ်ၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵိူင်း ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ သႅၼ်ႇပိူဝ်ႈတွႆႇပူၵ်း ႁႃၸူၵ်းပိုတ်ႇဢွၵ်ႇ သိုပ်ႇဝွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိမ်ႇသႄႈ တိုၵ်းၼူၵ်ႇ တူၵ်ႇၶၢဝ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ ငွၵ်ႈႁူဝ်တိုၼ်ႇလုၵ်ႉ ႁုၵ်ႉၸၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း လၢင်းၸွမ်းၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ႁူပီႈၼွင်ႉတႆး ။

ၵပ်းသိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄး ၸိၸမ်ႈ ၼႄတၢင်း လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈတီႈ ဢီးမေလ်း [email protected] လႆႈယူႇဢေႃႈ။ ယိၼ်းလီႁပ်ႉထွမ်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇၶႃႈ။

Cr : Saihsuahan

Android Market Comments
Khore Harn
Jun 20, 2015
I Love This.♡ ♡ ♡ ♥ ♥ ♥