Phap Am Phat Giao

Phap Am Phat Giao


Phần mềm giúp các Phật Tử có thể nghe và xem các tác phẩm Phật Pháp từ trang dieuphapam.net ở bất kì đâu (cần internet).

Chức năng:
- Chia thành từng thể loại như Thiền , Tịnh Độ, Truyện, Cơ Bản, Bài Giảng....
- Với hàng trăm tác phẩm (hàng ngàn file mp3)
- Có thể nghe ở chế độ ẩn (tắt màn hình hoặc chạy chương trình khác khi nghe)


Nguồn từ trang:
www.dieuphapam.net

Chỉ nhằm mục đích hoằng dương Phật Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Add to list
Free
94
4.7
User ratings
310
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
2676 kb
Screenshots
Screenshot of Phap Am Phat Giao Screenshot of Phap Am Phat Giao Screenshot of Phap Am Phat Giao
About Phap Am Phat Giao
Phần mềm giúp các Phật Tử có thể nghe và xem các tác phẩm Phật Pháp từ trang dieuphapam.net ở bất kì đâu (cần internet).

Chức năng:
- Chia thành từng thể loại như Thiền , Tịnh Độ, Truyện, Cơ Bản, Bài Giảng....
- Với hàng trăm tác phẩm (hàng ngàn file mp3)
- Có thể nghe ở chế độ ẩn (tắt màn hình hoặc chạy chương trình khác khi nghe)


Nguồn từ trang:
www.dieuphapam.net

Chỉ nhằm mục đích hoằng dương Phật Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Android Market Comments
Kim Tran
Oct 18, 2015
Mr Very good
duy vo
Aug 26, 2015
thêm chức năng Rất hay, nhưng nên có thêm chức năng download và tự động chuyển bài thì quá tốt.
A Google User
Aug 24, 2015
Mô Phật. Xin tan duong cong duc cua ban Ban co thể add download option thì tốt hơn nửa. _()_
A Google User
Aug 2, 2015
Need some updates Will you add some options such as play the whole playlists, replays, add to the favorite? The playlist did not play by themselves. I have to open and click the next chapter to play the next chapter. I like to save my favorite playlists so next time I don't have to go back and search the playlists. Thank you
A Google User
Mar 8, 2015
Nam Mô A Di Đà Phât (Very good)