Quản lý thu chi

Quản lý thu chi


PM quản lý thu chi bằng điện thoại.
Từ thực tế của nhiều nhà quản lý thì việc quản lý thu chi hàng ngày qua tin nhắn điện thoại là rất quan trọng. Tuy nhiên để tổng hợp các số liệu đó trên điện thoại gây ra nhiều khó khăn và bất tiện (copy, cộng trừ, di chuyển dữ liệu). Vì vậy tôi viết phần mềm giúp nhà quản lý có thể dễ dàng quản lý doanh thu qua điện thoại một cách thuận lợi - hiệu quả - chi phí thấp.
Phần mềm thực hiện như sau:
• Hàng ngày, nhân viên gửi thông tin về doanh thu về cho quản lý, ví dụ gửi tin nhắn “xkdx:200:300:400”, máy điện thoại của quản lý tự động nhận diện tin nhắn doanh thu qua chuỗi kí tự nhận dạng, từ đó tách ra từng số liệu có ý nghĩa (200, 300 và 400) và tổng hợp vào file excel đồng thời tính toán các số liệu thống kê.
• Mỗi tháng phần mềm sẽ tự động lưu doanh thu riêng vào 1 file.
• Kết thúc mỗi tháng có tính toán kết quả tổng hợp và lưu vào file excel tương ứng.
• Hàng ngày phần mềm có trách nhiệm tự động nhắc nhở nhân viên gửi doanh thu cho quản lý.
• Có giao diện nhập số điện thoại nhân viên, chuỗi kí tự nhận dạng, nội dung nhắc nhở.
• Thông báo bằng notification trên điện thoại khi nhận được tin nhắn doanh thu.
• Tự động gửi tin nhắn báo lỗi tới nhân viên khi tin nhắn doanh thu bị lỗi.

Quý khách hay dùng phần mềm OfficeSuite để mở file excel kết quả trong thư mục: /sdcard/thsoft/

Cải tiến: Nếu bạn muốn cải tiến phần mềm này để phù hợp với doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với tác giả.
Chúng tôi đã hoàn thành các chương trình quản lý nhiều chi nhánh, nhiều mặt hàng theo cách nhăn tin và tổng hợp vào file excel.
e-mail: [email protected]
ĐT: 0984380003
Add to list
Free
81
4.1
User ratings
36
Installs
10,000+
Concerns
2
File size
1797 kb
Screenshots
Screenshot of Quản lý thu chi Screenshot of Quản lý thu chi Screenshot of Quản lý thu chi
About Quản lý thu chi
PM quản lý thu chi bằng điện thoại.
Từ thực tế của nhiều nhà quản lý thì việc quản lý thu chi hàng ngày qua tin nhắn điện thoại là rất quan trọng. Tuy nhiên để tổng hợp các số liệu đó trên điện thoại gây ra nhiều khó khăn và bất tiện (copy, cộng trừ, di chuyển dữ liệu). Vì vậy tôi viết phần mềm giúp nhà quản lý có thể dễ dàng quản lý doanh thu qua điện thoại một cách thuận lợi - hiệu quả - chi phí thấp.
Phần mềm thực hiện như sau:
• Hàng ngày, nhân viên gửi thông tin về doanh thu về cho quản lý, ví dụ gửi tin nhắn “xkdx:200:300:400”, máy điện thoại của quản lý tự động nhận diện tin nhắn doanh thu qua chuỗi kí tự nhận dạng, từ đó tách ra từng số liệu có ý nghĩa (200, 300 và 400) và tổng hợp vào file excel đồng thời tính toán các số liệu thống kê.
• Mỗi tháng phần mềm sẽ tự động lưu doanh thu riêng vào 1 file.
• Kết thúc mỗi tháng có tính toán kết quả tổng hợp và lưu vào file excel tương ứng.
• Hàng ngày phần mềm có trách nhiệm tự động nhắc nhở nhân viên gửi doanh thu cho quản lý.
• Có giao diện nhập số điện thoại nhân viên, chuỗi kí tự nhận dạng, nội dung nhắc nhở.
• Thông báo bằng notification trên điện thoại khi nhận được tin nhắn doanh thu.
• Tự động gửi tin nhắn báo lỗi tới nhân viên khi tin nhắn doanh thu bị lỗi.

Quý khách hay dùng phần mềm OfficeSuite để mở file excel kết quả trong thư mục: /sdcard/thsoft/

Cải tiến: Nếu bạn muốn cải tiến phần mềm này để phù hợp với doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với tác giả.
Chúng tôi đã hoàn thành các chương trình quản lý nhiều chi nhánh, nhiều mặt hàng theo cách nhăn tin và tổng hợp vào file excel.
e-mail: [email protected]
ĐT: 0984380003

Android Market Comments
A Google User
Oct 27, 2012
Xin hoi Lam the nao tong ket duoc cac khoan chi khac nhau?
A Google User
Oct 27, 2012
Xin hoi Lam the nao tong ket duoc cac khoan chi khac nhau?