Radio Kraków

Radio Kraków


Radio Kraków zapewnia szybk¹ i rzeteln¹ informacjê z Krakowa i Ma³opolski oraz prezentuje publicystykê i rozrywkê na najwy¿szym poziomie. Dziêki aplikacji mo¿na bez ograniczeñ, w najwy¿szej jakoœci s³uchaæ Radia Kraków wybieraj¹c jeden z piêciu kana³ów: g³
ówny dla Krakowa i ca³ej Ma³opolski, lokalny tarnowski, lokalny nowos
¹decki, kana³ sportowy oraz kana³ Off Radio Kraków z alternatywn¹ muzyk¹, offow¹ kultur¹ i stylem ¿ycia. Off Radio Kraków: to wyszukana muzyka, oryginalny styl i ludzie. Energia najbardziej offowego miasta w Polsce.

Recent changes:
- new design
- new mobile pages
Add to list
Free
75
3.8
User ratings
88
Installs
5,000+
Concerns
0
File size
1647 kb
Screenshots
Screenshot of Radio Kraków Screenshot of Radio Kraków
About Radio Kraków
Radio Kraków zapewnia szybk¹ i rzeteln¹ informacjê z Krakowa i Ma³opolski oraz prezentuje publicystykê i rozrywkê na najwy¿szym poziomie. Dziêki aplikacji mo¿na bez ograniczeñ, w najwy¿szej jakoœci s³uchaæ Radia Kraków wybieraj¹c jeden z piêciu kana³ów: g³
ówny dla Krakowa i ca³ej Ma³opolski, lokalny tarnowski, lokalny nowos
¹decki, kana³ sportowy oraz kana³ Off Radio Kraków z alternatywn¹ muzyk¹, offow¹ kultur¹ i stylem ¿ycia. Off Radio Kraków: to wyszukana muzyka, oryginalny styl i ludzie. Energia najbardziej offowego miasta w Polsce.

Recent changes:
- new design
- new mobile pages

Android Market Comments
Ptica Polska
Mar 30, 2015
Dla starszej wersji
A Google User
Feb 24, 2013
Swietne radio W aplikacji moznaby dodac program radiowy i info o granym utworze.
A Google User
Feb 24, 2013
Swietne radio W aplikacji moznaby dodac program radiowy i info o granym utworze.