Raiffeisen Bank Kosovo

Raiffeisen Bank Kosovo


Bank in your mobile phone!

With Raiffeisen M-Banking you can access your accounts anytime, anywhere and safely by using the same user name and password as in E-Banking Web.

M-Banking allows you to:

• check the balance in your accounts
• view transaction details for the selected account
• transfer funds in accounts registered as a beneficiary
• find RBKO branches and sub branches
• RBKO products and services

Security
• We use the latest technology to protect your personal information
• Logon with user name and password
• Advanced encryption technology

The M-Banking IOS native application works on vast majority of currently available mobile phones that support internet browsing over secure https protocol and are running on Ios 3.0 or higher.

RBKO do not charge any fees to download M-Banking application.

===

Banka në telefonin tuaj mobil !

Përmes Raiffeisen M-Banking ju mund ti qaseni llogarive tuaja në çdo kohë,prej kudo dhe në mënyrë të sigurt duke e përdorur të njejtin emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim si në E-Banking Web.

M-Banking ju mundëson :
• të kontrolloni gjendjen e llogarive tuaja
• t’I shikoni detajet e transaksioneve për llogarinë e zgjedhur
• të transferoni mjete në llogaritë e regjistruara si përfitues
• t’I gjeni degët dhe nëndegët e RBKO
• produktet dhe shërbimet e RBKO

Siguria
• Ne e përdorim teknologjinë më të fundit për t’I mbrojtur informatat tuaja personale
• Kyçje përmes emrit të shfrytëzuesit dhe fjalëkalimit
• Teknologji e avancuar e enkriptimit

M-Banking IOS aplikacioni punon në telefonat mobil të cilët e mundësojnë kyçjen në internet përmes protokolit të sigurisë https me sistem operativ 3.0 ose më të lartë.

RBKO nuk ju ngarkon me asnjë tarifë për shkarkim të aplikacionit M-Banking.

Recent changes:
login bug fix
Add to list
Free
87
4.4
User ratings
55
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
802 kb
Screenshots
Screenshot of Raiffeisen Bank Kosovo Screenshot of Raiffeisen Bank Kosovo Screenshot of Raiffeisen Bank Kosovo
About Raiffeisen Bank Kosovo
Bank in your mobile phone!

With Raiffeisen M-Banking you can access your accounts anytime, anywhere and safely by using the same user name and password as in E-Banking Web.

M-Banking allows you to:

• check the balance in your accounts
• view transaction details for the selected account
• transfer funds in accounts registered as a beneficiary
• find RBKO branches and sub branches
• RBKO products and services

Security
• We use the latest technology to protect your personal information
• Logon with user name and password
• Advanced encryption technology

The M-Banking IOS native application works on vast majority of currently available mobile phones that support internet browsing over secure https protocol and are running on Ios 3.0 or higher.

RBKO do not charge any fees to download M-Banking application.

===

Banka në telefonin tuaj mobil !

Përmes Raiffeisen M-Banking ju mund ti qaseni llogarive tuaja në çdo kohë,prej kudo dhe në mënyrë të sigurt duke e përdorur të njejtin emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim si në E-Banking Web.

M-Banking ju mundëson :
• të kontrolloni gjendjen e llogarive tuaja
• t’I shikoni detajet e transaksioneve për llogarinë e zgjedhur
• të transferoni mjete në llogaritë e regjistruara si përfitues
• t’I gjeni degët dhe nëndegët e RBKO
• produktet dhe shërbimet e RBKO

Siguria
• Ne e përdorim teknologjinë më të fundit për t’I mbrojtur informatat tuaja personale
• Kyçje përmes emrit të shfrytëzuesit dhe fjalëkalimit
• Teknologji e avancuar e enkriptimit

M-Banking IOS aplikacioni punon në telefonat mobil të cilët e mundësojnë kyçjen në internet përmes protokolit të sigurisë https me sistem operativ 3.0 ose më të lartë.

RBKO nuk ju ngarkon me asnjë tarifë për shkarkim të aplikacionit M-Banking.

Recent changes:
login bug fix

User reviews of Raiffeisen Bank Kosovo
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Dec 23, 2014
duhet bere nje ermisim shum ka bugs be ebaking duhet bere nje rifreskim po ashtu njenupdate nevoitet pershkak se ka probleme ne 4.4 dhe 5.0
A Google User
Oct 2, 2014
M- banking Perfekt
A Google User
Aug 24, 2014
Nuk po e kuptoj! si duhet me logu,username e fjalekalim? nuk po di si duhet me hy permes app
A Google User
Apr 11, 2014
Shum I bukur I lehtë.
A Google User
Nov 12, 2013
Not good I can not see all accounts and foreign payments