Södermalmsskolan

Södermalmsskolan


Södermalmsskolan är en skola som ligger i hjärtat av Södermalm. Vi ser till alla elever hela dagen och tar emot barn från förskoleklass upp till år nio i grundskolan. Vi tar även emot barn från förskoleklass till år 10 i särskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för år F-3 och erbjuder även en mellanstadieverksamhet för årskurs 4-6. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader; Gamla Maria skolbyggnad, där förskoleklass till årskurs tre finns, och Södermalmsskolebyggnaden, där årskurs fyra till nio finns.

Skolans värdegrund bygger på vår syn på förhållningssätt och förväntningar. Vi har ett positivt förhållningssätt. Vi uppmärksammar och förstärker det som är bra och bygger på var och ens inneboende resurser. Tillsammans skapar vi ett gott arbetsklimat! Vi respekterar varandra, bryr oss om och hjälper till. 

Våra förväntningar på varandra är höga; vi utgår ifrån att alla gör sitt bästa! Vi värnar om vår miljö. Genom regelbundna utvärderingar skapar vi förutsättningar för utveckling. 

Vi är stolta över vår skola och jobbar för att ständigt utveckla oss!
Add to list
Free
62
3.1
User ratings
7
Installs
100+
Concerns
2
File size
627 kb
Screenshots
Screenshot of Södermalmsskolan Screenshot of Södermalmsskolan Screenshot of Södermalmsskolan Screenshot of Södermalmsskolan
About Södermalmsskolan
Södermalmsskolan är en skola som ligger i hjärtat av Södermalm. Vi ser till alla elever hela dagen och tar emot barn från förskoleklass upp till år nio i grundskolan. Vi tar även emot barn från förskoleklass till år 10 i särskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för år F-3 och erbjuder även en mellanstadieverksamhet för årskurs 4-6. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader; Gamla Maria skolbyggnad, där förskoleklass till årskurs tre finns, och Södermalmsskolebyggnaden, där årskurs fyra till nio finns.

Skolans värdegrund bygger på vår syn på förhållningssätt och förväntningar. Vi har ett positivt förhållningssätt. Vi uppmärksammar och förstärker det som är bra och bygger på var och ens inneboende resurser. Tillsammans skapar vi ett gott arbetsklimat! Vi respekterar varandra, bryr oss om och hjälper till. 

Våra förväntningar på varandra är höga; vi utgår ifrån att alla gör sitt bästa! Vi värnar om vår miljö. Genom regelbundna utvärderingar skapar vi förutsättningar för utveckling. 

Vi är stolta över vår skola och jobbar för att ständigt utveckla oss!

Android Market Comments
No comments in the Android market yet