Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao

Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao


Phần mềm giúp các Phật tử Phật Giáo Hòa Hảo
- Đọc (offline)
- Nghe (online)
Bộ Sấm Giảng 6 quyển của Đức Huỳnh Giáo Chủ

"Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,
Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc."

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Add to list
Free
94
4.7
User ratings
132
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
2159 kb
Screenshots
Screenshot of Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao Screenshot of Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao Screenshot of Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao
About Sam Giang - Phat Giao Hoa Hao
Phần mềm giúp các Phật tử Phật Giáo Hòa Hảo
- Đọc (offline)
- Nghe (online)
Bộ Sấm Giảng 6 quyển của Đức Huỳnh Giáo Chủ

"Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,
Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc."

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Android Market Comments
No comments in the Android market yet