Saobracajni znakovi

Saobracajni znakovi


Priručnik SAOBRADAJNA SIGNALIZACIJA
predstavlja prvi praktični priručnik u kojem su
prikazane sve saobradajne oznake – znakovi, oznake
na kolovozu i trotoaru i uređaji za davanje
svetlosnih signala (semafori ).
Pored svakog znaka i oznake je naveden službeni
naziv, kao i definicija same oznake. Priručnik je
namenjen svim bududim vozačima, da nauče sve
saobradajne oznake, kao i onima koji su vec
dugogodišnji vozači, da se ponekad podsete.
U priručniku se nalaze 393 saobradajna znaka i
oznake, koje se propisane najnovijim Zakonom o
bezbednosti saobradaja na putevima.
Add to list
$2.99
0
--
User ratings
0
Installs
1+
Concerns
0
File size
3530 kb
Screenshots
Screenshot of Saobracajni znakovi Screenshot of Saobracajni znakovi
About Saobracajni znakovi
Priručnik SAOBRADAJNA SIGNALIZACIJA
predstavlja prvi praktični priručnik u kojem su
prikazane sve saobradajne oznake – znakovi, oznake
na kolovozu i trotoaru i uređaji za davanje
svetlosnih signala (semafori ).
Pored svakog znaka i oznake je naveden službeni
naziv, kao i definicija same oznake. Priručnik je
namenjen svim bududim vozačima, da nauče sve
saobradajne oznake, kao i onima koji su vec
dugogodišnji vozači, da se ponekad podsete.
U priručniku se nalaze 393 saobradajna znaka i
oznake, koje se propisane najnovijim Zakonom o
bezbednosti saobradaja na putevima.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet