Solve math high chool

Solve math high chool


Solve problems such as solving equations school, equations, simultaneous equations, find antiderivative, integral, derivative calculation, find the maximum value, minimum value of a function suitable .... with the students and math teachers.
Illustrates how to use:
Solving equations, no equation: x ^ 2 +3 x +2 = 0 solve
System of equations: x ^ 2 + y ^ 2 = 0, xy + x + y = 3 Solve
Graphing: sin (x) plot
Originally function: int xlnx
Integral: xlnx, 1 .. e int
Derivative: ln (x ^ 2 +1) der
Derivative at 1 point: ln (x), x = 1 der
Limit at the sites of: (x ^ 2-1) / (2x-1) lim
Limit at 1 point: (2x +1) / (x +2), x-> 1 lim
Analysis multiplier: x ^ 4 +1 fac
Archive calculations: (1 +2 i) ^ 2 / (1 + i) sim
The maximum value, minimum
(With or without conditions): x ^ 4-2x ^ 2 +3.1     x ^ 3 + y ^ 3, x ^ 2 + y ^ 2 = 2 min

Recent changes:
-Giao diện mới đẹp hơn
-Bỏ quảng cáo màn hình chính
-Thêm tính năng tính giới hạn của hàm số tại điểm bất kì, tại điểm không xác định và tại vô cực : Ví dụ : (2x+3)/(2-x),x->2 lim ( tính tại 2). (2x+3)/(2-x) lim ( tính tại các điểm không xác định )
Add to list
Free
81
4.1
User ratings
144
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
1547 kb
Screenshots
Screenshot of Solve math high chool Screenshot of Solve math high chool Screenshot of Solve math high chool
About Solve math high chool
Solve problems such as solving equations school, equations, simultaneous equations, find antiderivative, integral, derivative calculation, find the maximum value, minimum value of a function suitable .... with the students and math teachers.
Illustrates how to use:
Solving equations, no equation: x ^ 2 +3 x +2 = 0 solve
System of equations: x ^ 2 + y ^ 2 = 0, xy + x + y = 3 Solve
Graphing: sin (x) plot
Originally function: int xlnx
Integral: xlnx, 1 .. e int
Derivative: ln (x ^ 2 +1) der
Derivative at 1 point: ln (x), x = 1 der
Limit at the sites of: (x ^ 2-1) / (2x-1) lim
Limit at 1 point: (2x +1) / (x +2), x-> 1 lim
Analysis multiplier: x ^ 4 +1 fac
Archive calculations: (1 +2 i) ^ 2 / (1 + i) sim
The maximum value, minimum
(With or without conditions): x ^ 4-2x ^ 2 +3.1     x ^ 3 + y ^ 3, x ^ 2 + y ^ 2 = 2 min

Recent changes:
-Giao diện mới đẹp hơn
-Bỏ quảng cáo màn hình chính
-Thêm tính năng tính giới hạn của hàm số tại điểm bất kì, tại điểm không xác định và tại vô cực : Ví dụ : (2x+3)/(2-x),x->2 lim ( tính tại 2). (2x+3)/(2-x) lim ( tính tại các điểm không xác định )

Android Market Comments
Raghavan H K
Oct 21, 2015
Edu math Good knowledge could be acquired with solving problems speedily
haniyeh ghavami
May 29, 2015
Galexys4 It`s goooood!
A Google User
May 5, 2015
Dasun Wawo
A Google User
Sep 6, 2014
Mohan sharma Thanks for mathematics
A Google User
Apr 25, 2014
Quá hoàn hảo