Sook Navi

Sook Navi


Sook Navi แอพพลิเคชั่นที่ทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมความสุข และกิจกรรมสรรค์สร้างความสุขมากมายจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ(สสส.) อีกทั้งแอพพลิเคชั่นนี้ยังรวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณท์ต่างๆมากมายที่ทำให้คุณสามารถใช้เวลาว่างหรือวันหยุดพักผ่อนของคุณไปกับการเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เหล่านี้เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย
Add to list
Free
88
4.4
User ratings
42
Installs
1,000+
Concerns
1
File size
6726 kb
Screenshots
Screenshot of Sook Navi Screenshot of Sook Navi Screenshot of Sook Navi Screenshot of Sook Navi
About Sook Navi
Sook Navi แอพพลิเคชั่นที่ทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมความสุข และกิจกรรมสรรค์สร้างความสุขมากมายจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ(สสส.) อีกทั้งแอพพลิเคชั่นนี้ยังรวบรวมข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณท์ต่างๆมากมายที่ทำให้คุณสามารถใช้เวลาว่างหรือวันหยุดพักผ่อนของคุณไปกับการเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เหล่านี้เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย

User reviews of Sook Navi
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet