StopCorruption

StopCorruption


Stop Corruption : เป็นช่องทางให้ประชาชน ที่พบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ถึงคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อร่วมกันแสดงพลังในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันหยุดคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โดยสามารถส่งข้อมูลการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ และภาพวีดีทัศน์ เพียงกรอกข้อมูล 3 ขั้นตอนดังนี้
กรอกชื่อ - นามสกุล , เลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์
เลือกประเภทเรื่องที่ต้องการจะส่ง เป็นข้อมูล หรือ มีภาพวีดีทัศน์ และกรอกรายละเอียด
รับรหัสข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของเรื่องราวที่ส่งเข้ามาได้ทาง www.stopcorruption.go.th
Add to list
Free
0
--
User ratings
0
Installs
10+
Concerns
0
File size
1361 kb
Screenshots
Screenshot of StopCorruption Screenshot of StopCorruption Screenshot of StopCorruption Screenshot of StopCorruption
About StopCorruption
Stop Corruption : เป็นช่องทางให้ประชาชน ที่พบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ถึงคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อร่วมกันแสดงพลังในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันหยุดคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โดยสามารถส่งข้อมูลการพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ และภาพวีดีทัศน์ เพียงกรอกข้อมูล 3 ขั้นตอนดังนี้
กรอกชื่อ - นามสกุล , เลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์
เลือกประเภทเรื่องที่ต้องการจะส่ง เป็นข้อมูล หรือ มีภาพวีดีทัศน์ และกรอกรายละเอียด
รับรหัสข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของเรื่องราวที่ส่งเข้ามาได้ทาง www.stopcorruption.go.th
User reviews of StopCorruption
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet
Version 1000000
Version 1000000