Tìm kiếm điện thoại thất lạc

Tìm kiếm điện thoại thất lạc


Phần mềm hỗ trợ tìm điện thoại thất lạc

Đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên:
- Nguyễn Vũ Thành Trung
- Lương Tiến Mạnh

Giáo viên hướng dẫn
- PGS. Đặng Thành Phu

Sản phẩm được phát hành bới Bộ Môn Hệ Thống - Khoa Công Nghệ Thông Tin- Viện Đại Học Mở Hà Nội

Các tính năng chính:
- Định vị điện thoại
- Rung chuông từ xa
- Khóa từ xa
- Xóa từ xa
- Thông báo khi có thay đổi sim
- Sử dụng cơ chế nhận gửi tin nhắn
Add to list
Free
82
4.1
User ratings
44
Installs
5,000+
Concerns
4
File size
187 kb
Screenshots
Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc Screenshot of Tìm kiếm điện thoại thất lạc
About Tìm kiếm điện thoại thất lạc
Phần mềm hỗ trợ tìm điện thoại thất lạc

Đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên:
- Nguyễn Vũ Thành Trung
- Lương Tiến Mạnh

Giáo viên hướng dẫn
- PGS. Đặng Thành Phu

Sản phẩm được phát hành bới Bộ Môn Hệ Thống - Khoa Công Nghệ Thông Tin- Viện Đại Học Mở Hà Nội

Các tính năng chính:
- Định vị điện thoại
- Rung chuông từ xa
- Khóa từ xa
- Xóa từ xa
- Thông báo khi có thay đổi sim
- Sử dụng cơ chế nhận gửi tin nhắn

Android Market Comments
Trang Do
Jun 14, 2013
Good! That very good.