Han Viet Nom Dictionary

Han Viet Nom Dictionary


Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers.

Main functions:

- Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words)
- Search by Pinyin
- Search by radical (with extra strokes option)
- Search by Unicode value
- Stroke order (Internet connection required)
- Pinyin pronounciation (Internet connection required)

When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at http://ndquangr.blogspot.kr/2014/06/tu-ien-han-viet-cho-smartphone.html

The data of this dictionary is referred from:
- Han Viet Thieu Chuu Dictionary (http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_intro.php)
- Han Viet Dictionary (http://www.hanviet.org)
- Nom dictionary (nomfoundation.org)
- MDBG Chinese-English Dictionary (www.mdbg.net/chindict)
- Unicode Consortium (unicode.org)

IOS version: https://itunes.apple.com/us/app/tu-ien-han-viet/id884500169?ls=1&mt=8

Keywords: Han Viet, Viet Han, Hán Việt, Việt Hán, Chinese Vietnamese, Vietnamese Chinese

Recent changes:
New functions:
- Font-size setting available.
Add to list
Free
88
4.4
User ratings
1390
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
23947 kb
Screenshots
Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary Screenshot of Han Viet Nom Dictionary
About Han Viet Nom Dictionary
Han Viet Dictionary for Han-Nom learners or researchers.

Main functions:

- Search by word (Han charaters or Vietnamese, Nom words)
- Search by Pinyin
- Search by radical (with extra strokes option)
- Search by Unicode value
- Stroke order (Internet connection required)
- Pinyin pronounciation (Internet connection required)

When using in smartphone, please touch "Tra từ" label to select search type. Please refer to user guide at http://ndquangr.blogspot.kr/2014/06/tu-ien-han-viet-cho-smartphone.html

The data of this dictionary is referred from:
- Han Viet Thieu Chuu Dictionary (http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_intro.php)
- Han Viet Dictionary (http://www.hanviet.org)
- Nom dictionary (nomfoundation.org)
- MDBG Chinese-English Dictionary (www.mdbg.net/chindict)
- Unicode Consortium (unicode.org)

IOS version: https://itunes.apple.com/us/app/tu-ien-han-viet/id884500169?ls=1&mt=8

Keywords: Han Viet, Viet Han, Hán Việt, Việt Hán, Chinese Vietnamese, Vietnamese Chinese

Recent changes:
New functions:
- Font-size setting available.

Android Market Comments
A Google User
Jul 20, 2015
hay ne
A Google User
Jul 10, 2015
Thank u very much
A Google User
Jul 2, 2015
Update rồi càng yêu nhiều hơn! Thực sự rất cám ơn đã tạo app ý nghĩa như vậy. Nếu có 1 ngày có thể floating nữa thì mình sẽ múa quạt ăn mừng, vì không thể cho 6 sao được. 多多谢!!!
A Google User
Jul 2, 2015
Cám ơn nhiều. Rất hay. Phải vậy mới là Việt Nam chứ!
A Google User
Jun 22, 2015
Đánh giá rất cao việc làm của bạn với công đồng Đây là bộ từ điển chữ nôm đầu tiên mình thấy trên store. Vô cùng cảm ơn tác giả. Có điều phần chữ nôm có mấy chữ viết tắt mình ko hiểu. Bạn có thể chú thik thêm đươc ko?
Version 1000000
Version 1000000