TaiPoems

TaiPoems


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉယူႇၼိူဝ် online တင်းသဵင်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းပေႃးတေၵႂႃႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈၼၼ် ႁဝ်ၶႃႈၸင်ႇ လႆႈဝူၼ်ႉ ၶိုင်သၢင်ႈ ဝွၵ်းတႆး လႄႈ လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႆႈႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးၽႄႈတိူၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈဢၢၼ်ႇႁူႉၸၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၵႂၢမ်းတႆး ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်လိၵ်ႈတႆး
ၸိူဝ်ဢၼ်ၽၢတ်ႇယၢၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈယူႇၸွမ်းလိၵ်ႈတႆး
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
166
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
248 kb
Screenshots
Screenshot of TaiPoems Screenshot of TaiPoems Screenshot of TaiPoems
About TaiPoems
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉယူႇၼိူဝ် online တင်းသဵင်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းပေႃးတေၵႂႃႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈၼၼ် ႁဝ်ၶႃႈၸင်ႇ လႆႈဝူၼ်ႉ ၶိုင်သၢင်ႈ ဝွၵ်းတႆး လႄႈ လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႆႈႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးၽႄႈတိူၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈဢၢၼ်ႇႁူႉၸၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၵႂၢမ်းတႆး ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်လိၵ်ႈတႆး
ၸိူဝ်ဢၼ်ၽၢတ်ႇယၢၼ်တူင်ႇဝူင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ
ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈယူႇၸွမ်းလိၵ်ႈတႆး

Android Market Comments
A Google User
Jan 22, 2015
Like
A Google User
Nov 25, 2014
Sai kyaw
A Google User
Nov 8, 2014
Thank you
A Google User
Sep 11, 2014
Very good
A Google User
Sep 3, 2014
sai saikuar