Tappy Amazon

Tappy Amazon


On the Amazon river full of danger. As an explorer you are not afraid of difficulties to conquer the mysterious Amazon River.
How to play:
Tap the screen to change direction rudder boat. Every time you touch the screen to move the boat to change direction. Note that wind and wind direction will affect your boat.
Avoid the rocks underground on the Amazon River. If you rock the boat and to die. Let's conquer the Amazon river

Việt nam:
Trên dòng sông Amazon đầy rẫy nguy hiểm. Với tư cách một nhà thám hiểm bạn không ngại khó khăn chinh phục sông Amazon huyền bí.
Cách chơi:
CHạm vào màn hình để thay đổi hướng bánh lái thuyền. Mỗi lần chạm màn hình thuyền sẽ đổi hướng di chuyển. Chú ý sức gió và hướng gió sẽ ảnh hưởng đến thuyền của bạn.
Tránh các hòn đá ngầm trên sông Amazon. Nếu thuyền va phải đá bạn sẽ chết. Hãy chinh phục dòng sông Amazon.

Tag: taapy, Tappy, amazon, ship, river, tappy amazon...
Add to list
Free
86
4.3
User ratings
10
Installs
500+
Concerns
0
File size
4041 kb
Screenshots
Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon Screenshot of Tappy Amazon
About Tappy Amazon
On the Amazon river full of danger. As an explorer you are not afraid of difficulties to conquer the mysterious Amazon River.
How to play:
Tap the screen to change direction rudder boat. Every time you touch the screen to move the boat to change direction. Note that wind and wind direction will affect your boat.
Avoid the rocks underground on the Amazon River. If you rock the boat and to die. Let's conquer the Amazon river

Việt nam:
Trên dòng sông Amazon đầy rẫy nguy hiểm. Với tư cách một nhà thám hiểm bạn không ngại khó khăn chinh phục sông Amazon huyền bí.
Cách chơi:
CHạm vào màn hình để thay đổi hướng bánh lái thuyền. Mỗi lần chạm màn hình thuyền sẽ đổi hướng di chuyển. Chú ý sức gió và hướng gió sẽ ảnh hưởng đến thuyền của bạn.
Tránh các hòn đá ngầm trên sông Amazon. Nếu thuyền va phải đá bạn sẽ chết. Hãy chinh phục dòng sông Amazon.

Tag: taapy, Tappy, amazon, ship, river, tappy amazon...

Android Market Comments
No comments in the Android market yet