Thu Vien Phat Phap

Thu Vien Phat Phap


Thư Viện Phật Pháp
- Đọc các Kinh như: Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Viên Giác, v v v...
- Mật Chú: Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang
- Lịch Sử của các vị Bồ Tát và Hộ Pháp
- Nghe Kinh, mp3
- Nhạc Phật
- Lời giảng giải của HT Tuyên Hóa

Recent changes:
Version 1.4.1
- Thư Viện Phật Pháp qua lời giảng giải của HT Tuyên Hoá
- Thêm Kinh Duy Ma Cật
- Fix Audio bugs
Add to list
Free
91
4.6
User ratings
396
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
1728 kb
Screenshots
Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap Screenshot of Thu Vien Phat Phap
About Thu Vien Phat Phap
Thư Viện Phật Pháp
- Đọc các Kinh như: Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Viên Giác, v v v...
- Mật Chú: Chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang
- Lịch Sử của các vị Bồ Tát và Hộ Pháp
- Nghe Kinh, mp3
- Nhạc Phật
- Lời giảng giải của HT Tuyên Hóa

Recent changes:
Version 1.4.1
- Thư Viện Phật Pháp qua lời giảng giải của HT Tuyên Hoá
- Thêm Kinh Duy Ma Cật
- Fix Audio bugs

User reviews of Thu Vien Phat Phap
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 15, 2015
Namo Buddhaya great for us to study more Buddhism !
A Google User
Dec 29, 2014
Adidaphat rat hay
A Google User
Dec 16, 2014
Cám ơn!
A Google User
Nov 27, 2014
Can on rat nhieu.
A Google User
Aug 7, 2014
A di đà phật