Traffic Wales Traffig Cymru

Traffic Wales Traffig Cymru


Check the latest traffic updates and camera images on Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app. Cyfle i gael y wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog rhad ac am ddim hwn.

Share traffic alerts and pictures with your contacts to spread the word on disruptions. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Opt in to provide your journey data and help us predict journey times. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.

This app covers motorways and trunk roads managed by the Welsh Government. Local roads are managed by local authorities. Motorway alerts for England are sourced from the Highways Agency up to about 20 miles from the Wales/England border, in English only. Call features are only available on devices with a SIM card. Remember: do not use your mobile phone while driving – this app is designed for use before you travel. Please note v2.0 is only available on devices with Android 4.0 and above. V1.1 is available for older OS versions.

Permissions: Location sorts traffic alerts by distance, shows you your location and captures journey data if you opt in. Internet accessed to download live alerts. Storage accessed for saving journeys, notifications & CCTV/road junction information. Prevent phone from sleeping/start at boot: allows journey data capture to continue, if you opt in. Network status checks internet availability. Vibrate control for notifications.

New permissions in version 2.0: activity recognition used to improve efficiency of journey data capture (for those opting in), logging location only when vehicle travel is detected. Google account configuration required for upgraded Google Maps.

Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service run by Amey and URS in collaboration with the South Wales and North & Mid Wales Trunk Road Agents.

Gallwch rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau a rhoi gwybod am dagfeydd. Cadwch eich hoff deithiau gan osod hysbysiadau i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Optiwch i mewn i roi data'ch taith a'n helpu ni i ragfynegi amserau teithio. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng.

Mae'r ap hwn ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru. Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am draffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan yr Asiantaeth Priffyrdd, yn Saesneg yn unig. Cofiwch mai dim ond ar ddyfeisiau sydd â cherdyn SIM y mae'r nodweddion galw ar gael. Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.

Mae fersiwn 2.0 Traffig Cymru ond ar gael ar gyfer dyfeisiau Android 4.0 ac uwch, ond mae’n bosib defnyddio fersiwn 1.1 ar fersiynau OS hŷn.

Caniatâd: Defnyddir lleoliad i ddidoli rhybuddion traffig yn ôl pellter, gan ddangos eich lleoliad a chadw data eich taith os ydych yn optio i mewn. Mae mynediad i'r we yn gadael i chi lawrlwytho'r wybodaeth ddiweddaraf. Gellir storio eich teithiau a'ch hysbysiadau a gwybodaeth CCTV/cyffyrdd. Atal ffôn rhag cysgu/dechrau cychwyn yn awtomatig: mae hyn yn golygu y gallwch gadw data'r daith, os ydych yn optio i mewn. Statws y rhwydwaith yn gwirio bod y rhyngrwyd ar gael. Defnyddir rheolaeth ddirgrynu ar gyfer hysbysiadau.

Caniatâd newydd yn fersiwn 2.0: defnyddio elfen adnabod gweithgarwch i wella'r opsiwn o gipio data taith (ar gyfer y rhai sy'n optio i mewn), gan fewngofnodi'r lleoliad yn unig os yw'r cerbyd yn teithio. Mae angen ffurfweddu cyfrif Google ar gyfer Google Maps wedi'u huwchraddio.

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Amey ac URS ac y cyd ag Asiantaethau Cefnffyrdd De, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Recent changes:
Battery use improved, My Journey now with options and travel times, CCTV pinch & zoom, rename saved journeys, opt-in journey data sharing over mobile, Google Maps upgrade, other minor improvements.

Defnydd batri wedi gwella, Fy Nhaith bellach gyda dewisiadau ac amsersau teithio, lleihau a chwyddo CCTV, ailenwi teithiau a gadwyd, optio i mewn i rannu data am deithiau ar rwydwaith ffonau symudol, Google Maps wedi ei uwchraddio, mân welliannau eraill.
Add to list
Free
81
4.1
User ratings
63
Installs
5,000+
Concerns
1
File size
4248 kb
Screenshots
Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru Screenshot of Traffic Wales Traffig Cymru
About Traffic Wales Traffig Cymru
Check the latest traffic updates and camera images on Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app. Cyfle i gael y wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog rhad ac am ddim hwn.

Share traffic alerts and pictures with your contacts to spread the word on disruptions. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Opt in to provide your journey data and help us predict journey times. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.

This app covers motorways and trunk roads managed by the Welsh Government. Local roads are managed by local authorities. Motorway alerts for England are sourced from the Highways Agency up to about 20 miles from the Wales/England border, in English only. Call features are only available on devices with a SIM card. Remember: do not use your mobile phone while driving – this app is designed for use before you travel. Please note v2.0 is only available on devices with Android 4.0 and above. V1.1 is available for older OS versions.

Permissions: Location sorts traffic alerts by distance, shows you your location and captures journey data if you opt in. Internet accessed to download live alerts. Storage accessed for saving journeys, notifications & CCTV/road junction information. Prevent phone from sleeping/start at boot: allows journey data capture to continue, if you opt in. Network status checks internet availability. Vibrate control for notifications.

New permissions in version 2.0: activity recognition used to improve efficiency of journey data capture (for those opting in), logging location only when vehicle travel is detected. Google account configuration required for upgraded Google Maps.

Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service run by Amey and URS in collaboration with the South Wales and North & Mid Wales Trunk Road Agents.

Gallwch rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau a rhoi gwybod am dagfeydd. Cadwch eich hoff deithiau gan osod hysbysiadau i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Optiwch i mewn i roi data'ch taith a'n helpu ni i ragfynegi amserau teithio. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng.

Mae'r ap hwn ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru. Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am draffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan yr Asiantaeth Priffyrdd, yn Saesneg yn unig. Cofiwch mai dim ond ar ddyfeisiau sydd â cherdyn SIM y mae'r nodweddion galw ar gael. Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.

Mae fersiwn 2.0 Traffig Cymru ond ar gael ar gyfer dyfeisiau Android 4.0 ac uwch, ond mae’n bosib defnyddio fersiwn 1.1 ar fersiynau OS hŷn.

Caniatâd: Defnyddir lleoliad i ddidoli rhybuddion traffig yn ôl pellter, gan ddangos eich lleoliad a chadw data eich taith os ydych yn optio i mewn. Mae mynediad i'r we yn gadael i chi lawrlwytho'r wybodaeth ddiweddaraf. Gellir storio eich teithiau a'ch hysbysiadau a gwybodaeth CCTV/cyffyrdd. Atal ffôn rhag cysgu/dechrau cychwyn yn awtomatig: mae hyn yn golygu y gallwch gadw data'r daith, os ydych yn optio i mewn. Statws y rhwydwaith yn gwirio bod y rhyngrwyd ar gael. Defnyddir rheolaeth ddirgrynu ar gyfer hysbysiadau.

Caniatâd newydd yn fersiwn 2.0: defnyddio elfen adnabod gweithgarwch i wella'r opsiwn o gipio data taith (ar gyfer y rhai sy'n optio i mewn), gan fewngofnodi'r lleoliad yn unig os yw'r cerbyd yn teithio. Mae angen ffurfweddu cyfrif Google ar gyfer Google Maps wedi'u huwchraddio.

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Amey ac URS ac y cyd ag Asiantaethau Cefnffyrdd De, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Recent changes:
Battery use improved, My Journey now with options and travel times, CCTV pinch & zoom, rename saved journeys, opt-in journey data sharing over mobile, Google Maps upgrade, other minor improvements.

Defnydd batri wedi gwella, Fy Nhaith bellach gyda dewisiadau ac amsersau teithio, lleihau a chwyddo CCTV, ailenwi teithiau a gadwyd, optio i mewn i rannu data am deithiau ar rwydwaith ffonau symudol, Google Maps wedi ei uwchraddio, mân welliannau eraill.

Android Market Comments
A Google User
May 4, 2015
All good so far
A Google User
Mar 22, 2015
Great features
A Google User
Jan 16, 2015
V good All good with app so far, v impressed
A Google User
Aug 11, 2014
Nickalito Great app and it shows all roadworks and incidents.
A Google User
Jul 30, 2014
Tools Excellence This app really useful tools for deaf people around in Wales and UK.