Tree Talk Tshirt

Tree Talk Tshirt


ด้วยพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้สร้างความยั่งยืนมั่นคงให้แก่พสกนิกรด้วยโครงการพระราชดำริมากมาย โดยพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ได้แสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงให้กับพสกนิกรเสมอมา

ในโอกาสนี้ ปตท.เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านพลังงาน และปิโตรเคมี ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความมั่นคง โดยเห็นได้จากการผลิตเชื้อเพลิงที่เพียงพอกับผู้คนในประเทศ การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ มีเนื้อหาใจความในทางเดียวกันกับพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประเทศชาติ

เป็นเหตุผลให้ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้นำเรื่องราวของแนวคิด “ความยั่งยืน” มาเป็นเรื่องนำ ในการถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ บนพื้นฐานทางแนวคิดของการอยู่อาศัยบนความสุขที่ยั่งยืน ผ่านการประกวดดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ที่จะมาแสดงความสามารถ และบอกเล่าความรู้สึกต่อน้ำพระทัยจากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกองทัพบก จะได้มีโอกาสนำเอาแนวคิดด้านความมั่นคง บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง สร้างมุมมองแห่งความยั่งยืนให้แก่ผู้คนภายในชาติ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีผ่าน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดินในปีที่ ๓” ร่วมกันอีกครั้ง
Add to list
Free
96
4.8
User ratings
10
Installs
500+
Concerns
0
File size
8620 kb
Screenshots
Screenshot of Tree Talk Tshirt Screenshot of Tree Talk Tshirt Screenshot of Tree Talk Tshirt Screenshot of Tree Talk Tshirt Screenshot of Tree Talk Tshirt Screenshot of Tree Talk Tshirt
About Tree Talk Tshirt
ด้วยพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้สร้างความยั่งยืนมั่นคงให้แก่พสกนิกรด้วยโครงการพระราชดำริมากมาย โดยพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ได้แสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงให้กับพสกนิกรเสมอมา

ในโอกาสนี้ ปตท.เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านพลังงาน และปิโตรเคมี ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความมั่นคง โดยเห็นได้จากการผลิตเชื้อเพลิงที่เพียงพอกับผู้คนในประเทศ การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานโดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ มีเนื้อหาใจความในทางเดียวกันกับพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประเทศชาติ

เป็นเหตุผลให้ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้นำเรื่องราวของแนวคิด “ความยั่งยืน” มาเป็นเรื่องนำ ในการถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ บนพื้นฐานทางแนวคิดของการอยู่อาศัยบนความสุขที่ยั่งยืน ผ่านการประกวดดนตรีร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ที่จะมาแสดงความสามารถ และบอกเล่าความรู้สึกต่อน้ำพระทัยจากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกองทัพบก จะได้มีโอกาสนำเอาแนวคิดด้านความมั่นคง บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง สร้างมุมมองแห่งความยั่งยืนให้แก่ผู้คนภายในชาติ และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีผ่าน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดินในปีที่ ๓” ร่วมกันอีกครั้ง

Android Market Comments
No comments in the Android market yet