Search

Tripitakka - พระไตรปิฎก

Did you develop this app? Access more services »

Tripitakka - พระไตรปิฎก


การจัดทำพระไตรปิฎก ในรูปแบบ e-Book ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับหลวง ที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นหลัก
เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และเก็บรักษาไว้ได้ดังใจปรารถนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดพุทธันดร ๕,๐๐๐ ปี

การจัดทำครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนและคณะผู้จัดทำดังต่อไปนี้
๑.พระอภิญาโณภิกขุ
๒.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
๓.บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด (เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
๔.พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการจัดสร้างพระไตรปิฎก
Add to list
Free
95
4.8
User ratings
207
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
16810 kb
Screenshots
Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก

About Tripitakka - พระไตรปิฎก
การจัดทำพระไตรปิฎก ในรูปแบบ e-Book ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับหลวง ที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นหลัก
เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และเก็บรักษาไว้ได้ดังใจปรารถนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดพุทธันดร ๕,๐๐๐ ปี

การจัดทำครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนและคณะผู้จัดทำดังต่อไปนี้
๑.พระอภิญาโณภิกขุ
๒.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
๓.บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด (เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
๔.พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการจัดสร้างพระไตรปิฎก

User reviews of Tripitakka - พระไตรปิฎก
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Oct 15, 2014
ดีครับ อ่านสบายตาดีครับ แต่การเรียงลำดับเล่มยังสลับไปมาอยู่บ้าง
A Google User
Sep 27, 2014
อนุโมทนา สาธุ
A Google User
Aug 29, 2014
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
A Google User
Aug 27, 2014
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
A Google User
Aug 17, 2014
Sinphong ขอขอบคุณผู้จัดทำ ขอได้รับผลบุญยิ่งๆข้ึนไป