Tripitakka - พระไตรปิฎก

Tripitakka - พระไตรปิฎก


การจัดทำพระไตรปิฎก ในรูปแบบ e-Book ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับหลวง ที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นหลัก
เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และเก็บรักษาไว้ได้ดังใจปรารถนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดพุทธันดร ๕,๐๐๐ ปี

การจัดทำครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนและคณะผู้จัดทำดังต่อไปนี้
๑.พระอภิญาโณภิกขุ
๒.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
๓.บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด (เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
๔.พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการจัดสร้างพระไตรปิฎก
Add to list
Free
94
4.7
User ratings
555
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
16810 kb
Screenshots
Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก Screenshot of Tripitakka - พระไตรปิฎก
About Tripitakka - พระไตรปิฎก
การจัดทำพระไตรปิฎก ในรูปแบบ e-Book ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับหลวง ที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นหลัก
เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถเข้าถึง และเก็บรักษาไว้ได้ดังใจปรารถนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานตลอดพุทธันดร ๕,๐๐๐ ปี

การจัดทำครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากปราศจากผู้ให้การสนับสนุนและคณะผู้จัดทำดังต่อไปนี้
๑.พระอภิญาโณภิกขุ
๒.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
๓.บริษัท เอเอสเค มีเดีย จำกัด (เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
๔.พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินในการจัดสร้างพระไตรปิฎก

Android Market Comments
Krich Rod
Sep 15, 2015
Anumotana satu satu satu
A Google User
Sep 5, 2015
ธรรรมดีๆ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
A Google User
Aug 23, 2015
สาธุ อนุโมทนา สาธุครับ
A Google User
Aug 20, 2015
Excellent Nothing to say
A Google User
Jul 16, 2015
สาธุ