Truong Han Dong Dinh Ho

Truong Han Dong Dinh Ho


Trường Hận Động Đình Hồ
Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Lầu Nhạc Dương là một danh lâu Đệ nhứt Trung Hoa trước cửa lầu có hồ Động Đình, cũng là một đệ nhất danh hồ; Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ. Nhứt là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng cao nhã không bút mực nào tả xiết! Giả Chi, một Đại thi nhân đời Đường đã từng để lại một câu thơ tả cảnh vật nơi đây như sau:
“Gió thu Trăng tỏ, hồ Động Đình”...
Trong một đêm trước tiết Trung thu, trăng còn hơi khuyết nhưng mặt hồ đã bao trùm dưới ánh trăng vằng vặc; Giữa khoảng mây nước bao la một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi theo làn sóng biếc, cách phía sau bảy, tám trượng, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũng đang bập bềnh theo sóng nước.
Trên chiếc thuyền lớn có năm người:
một Đại hán râu quai nón, mình mặc áo chẽn; một lão già gầy gò mặc bộ quần áo rộng thùng thình; một Đạo sĩ trung niên; một Nho sinh áo vàng độ bốn mươi tuổi ; và một Lão chài mặc áo tơi đội nón lá đứng bơi chèo ngoái mũi thuyền, trông cách ăn mặc và dáng điệu của năm người tuy khác nhau, nhưng coi họ có vẻ rất tương đắc, cười nói vang cả mặt hồ!
Add to list
Free
0
--
User ratings
0
Installs
10+
Concerns
0
File size
1147 kb
Screenshots
Screenshot of Truong Han Dong Dinh Ho Screenshot of Truong Han Dong Dinh Ho Screenshot of Truong Han Dong Dinh Ho

About Truong Han Dong Dinh Ho
Trường Hận Động Đình Hồ
Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Lầu Nhạc Dương là một danh lâu Đệ nhứt Trung Hoa trước cửa lầu có hồ Động Đình, cũng là một đệ nhất danh hồ; Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ. Nhứt là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng cao nhã không bút mực nào tả xiết! Giả Chi, một Đại thi nhân đời Đường đã từng để lại một câu thơ tả cảnh vật nơi đây như sau:
“Gió thu Trăng tỏ, hồ Động Đình”...
Trong một đêm trước tiết Trung thu, trăng còn hơi khuyết nhưng mặt hồ đã bao trùm dưới ánh trăng vằng vặc; Giữa khoảng mây nước bao la một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi theo làn sóng biếc, cách phía sau bảy, tám trượng, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũng đang bập bềnh theo sóng nước.
Trên chiếc thuyền lớn có năm người:
một Đại hán râu quai nón, mình mặc áo chẽn; một lão già gầy gò mặc bộ quần áo rộng thùng thình; một Đạo sĩ trung niên; một Nho sinh áo vàng độ bốn mươi tuổi ; và một Lão chài mặc áo tơi đội nón lá đứng bơi chèo ngoái mũi thuyền, trông cách ăn mặc và dáng điệu của năm người tuy khác nhau, nhưng coi họ có vẻ rất tương đắc, cười nói vang cả mặt hồ!
User reviews of Truong Han Dong Dinh Ho
Write the first review for this app!
Android Market Comments
No comments in the Android market yet