Vichar - Suvichar [By Shree++]

Vichar - Suvichar [By Shree++]


'विचार -सुविचार' या App च्या निर्मिती मागे फक्तं मराठी विचारधनाची देवाणघेवाण वाढावी आणि, त्यायोगे मराठीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा असा शुद्ध हेतू आहे.

आपल्याकडे चांगल्या मराठी सुविचारांचा ठेवा आहे जो आपनास विचार करायला लावणारा आहे . इंग्लिश मध्ये आपण आपल्या सोयीसाठी सुविचारला marathi one liners किंवा marathi quotes किंवा marathi thoughts म्हणूया .

'विचार -सुविचार' या App मधील सर्व सुविचार Internet वरून संकलीत/जमा केलेली आहेत.

तुम्ही हे सुविचार Share करू शकता...

Vichar - Suvichar is an app which contains Thoughts collected from internet. All thoughts in this app is in Marathi Language. This app contains more than 800+ thoughts (all in Marathi only). The thoughts are also categorized by their meaning. Also this app contains some very great thoughts related to Great People. We can share this thought to our loved ones.

Latest Version: 20140316
* Added more thoughts to the existing collection. Now, number of total thoughts is 1000
* Added "Selected Thought" window.
* Added one new category

Last Updated Version: 20140304
* Added more thoughts to the existing collection. Now, number of total thoughts is 850
* Added "Selected Thought" window.
* Added two new categories
* Bug Fixed for Android Version Greater Than 4.2
* Bug Fixed for Samsung Core Duos Mobile

Thank you so much to all who download this app. We will keep this app updated over the time and serve you well.

सुविचार - या शब्दामध्येच सर्व काही दडलेले ..
सु म्हणजे सुंदर ..जे चांगले आयुष्य जगण्यासाठी उपयोगी येणारे ..विचार म्हणजे दृष्टीकोन ..किंवा एखाद्याचे बोलणे ...काही व्यक्ती इतके सुंदर बोलतात कि सहजच त्यांच्या वाणीतून पडणारे बोल सुविचार बनून जातात . असे विचार , सद्विचार , सुविचार सर्व काही एकच फक्त त्याचा आपण उपयोग करून घ्यावयास हवा .

Suvichar Categories Included:
 प्रेरणादायी
 मैत्री
 प्रेम
 अध्यात्मिक
 आई -बाबा
 आयुष्य
 विनोदी
 इतर
 विवाह
 देशभक्ति
 सण / उत्सव
 भावनिक
 शिक्षण
 परिवार
 चारोळी/कविता
 वाढदिवसाचे संदेश
 म्हणी
Add to list
Free
82
4.1
User ratings
227
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
2303 kb
Screenshots
Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++] Screenshot of Vichar - Suvichar [By Shree++]
About Vichar - Suvichar [By Shree++]
'विचार -सुविचार' या App च्या निर्मिती मागे फक्तं मराठी विचारधनाची देवाणघेवाण वाढावी आणि, त्यायोगे मराठीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा असा शुद्ध हेतू आहे.

आपल्याकडे चांगल्या मराठी सुविचारांचा ठेवा आहे जो आपनास विचार करायला लावणारा आहे . इंग्लिश मध्ये आपण आपल्या सोयीसाठी सुविचारला marathi one liners किंवा marathi quotes किंवा marathi thoughts म्हणूया .

'विचार -सुविचार' या App मधील सर्व सुविचार Internet वरून संकलीत/जमा केलेली आहेत.

तुम्ही हे सुविचार Share करू शकता...

Vichar - Suvichar is an app which contains Thoughts collected from internet. All thoughts in this app is in Marathi Language. This app contains more than 800+ thoughts (all in Marathi only). The thoughts are also categorized by their meaning. Also this app contains some very great thoughts related to Great People. We can share this thought to our loved ones.

Latest Version: 20140316
* Added more thoughts to the existing collection. Now, number of total thoughts is 1000
* Added "Selected Thought" window.
* Added one new category

Last Updated Version: 20140304
* Added more thoughts to the existing collection. Now, number of total thoughts is 850
* Added "Selected Thought" window.
* Added two new categories
* Bug Fixed for Android Version Greater Than 4.2
* Bug Fixed for Samsung Core Duos Mobile

Thank you so much to all who download this app. We will keep this app updated over the time and serve you well.

सुविचार - या शब्दामध्येच सर्व काही दडलेले ..
सु म्हणजे सुंदर ..जे चांगले आयुष्य जगण्यासाठी उपयोगी येणारे ..विचार म्हणजे दृष्टीकोन ..किंवा एखाद्याचे बोलणे ...काही व्यक्ती इतके सुंदर बोलतात कि सहजच त्यांच्या वाणीतून पडणारे बोल सुविचार बनून जातात . असे विचार , सद्विचार , सुविचार सर्व काही एकच फक्त त्याचा आपण उपयोग करून घ्यावयास हवा .

Suvichar Categories Included:
 प्रेरणादायी
 मैत्री
 प्रेम
 अध्यात्मिक
 आई -बाबा
 आयुष्य
 विनोदी
 इतर
 विवाह
 देशभक्ति
 सण / उत्सव
 भावनिक
 शिक्षण
 परिवार
 चारोळी/कविता
 वाढदिवसाचे संदेश
 म्हणी
User reviews of Vichar - Suvichar [By Shree++]
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jan 8, 2015
Very nice app
A Google User
Jan 8, 2015
खुप सुंदर सुविचार आहे
A Google User
Dec 25, 2014
Great Things ..... Khupach Chaan...
A Google User
Dec 24, 2014
Best ahe
A Google User
Dec 23, 2014
सुंदर ़़़़़़फारच सुंदर