Viet Sudoku

Viet Sudoku


* Sudoku là trò chơi tốt nhất để huấn luyện bộ não của bạn. Mục đích của trò chơi là đặt 1-9 vào mỗi ô sao cho mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi lưới 3x3.
* Trò chơi này được thiết kế với màu sắc cơ bản: đen, trắng, xám, vàng và có một giao diện giúp người chơi tập trung ở mức cao nhất. Trò chơi này rất thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đã là chuyên gia về sudoku.
* Các tính năng:
- 2 kiểu gõ: nhập chữ số hoặc nhập theo ô
- Tạo bàn không giới hạn
- 7 cấp độ: mới bắt đầu, rất dễ dàng, dễ, trung bình, khó, rất khó, và chuyên gia
- Đánh dấu bút chì
- Hướng dẫn gợi ý để giúp bạn hoàn thành những ô khó
- Tự động lưu
- Cho phép Load và Save bài chơi
Add to list
Free
20
1.0
User ratings
1
Installs
100+
Concerns
0
File size
1927 kb
Screenshots
Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku Screenshot of Viet Sudoku
About Viet Sudoku
* Sudoku là trò chơi tốt nhất để huấn luyện bộ não của bạn. Mục đích của trò chơi là đặt 1-9 vào mỗi ô sao cho mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi lưới 3x3.
* Trò chơi này được thiết kế với màu sắc cơ bản: đen, trắng, xám, vàng và có một giao diện giúp người chơi tập trung ở mức cao nhất. Trò chơi này rất thích hợp cho người mới bắt đầu hoặc đã là chuyên gia về sudoku.
* Các tính năng:
- 2 kiểu gõ: nhập chữ số hoặc nhập theo ô
- Tạo bàn không giới hạn
- 7 cấp độ: mới bắt đầu, rất dễ dàng, dễ, trung bình, khó, rất khó, và chuyên gia
- Đánh dấu bút chì
- Hướng dẫn gợi ý để giúp bạn hoàn thành những ô khó
- Tự động lưu
- Cho phép Load và Save bài chơi

Android Market Comments
No comments in the Android market yet