Search

VietnamCall 완전 무료 베트남 전화

Did you develop this app? Access more services »

VietnamCall 완전 무료 베트남 전화


==================================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

==================================================================================

App 설명

무료국제전화: 소콜, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄
SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL(Family APP)은 국내요금으로 국제전화를 할 수 있습니다.
비싼 국제전화 요금은 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통화)

* iPad/iPod touch는 지원하지 않습니다.
* 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다.
* iOS 4.3 이상 지원합니다.

==================================================================================

Free international calls: SO Call, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan
SO CALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL (Family APP) in the domestic price can make international calls.
Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통화')

* IPad / iPod touch is not supported.
* International roaming can be charged roaming fees.
* IOS 4.3 or later are supported.

==================================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

==================================================================================
----
개발자 연락처 :
1600-2605
Add to list
Free
75
3.8
User ratings
262
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
2397 kb
Screenshots
Screenshot of VietnamCall 완전 무료 베트남 전화 Screenshot of VietnamCall 완전 무료 베트남 전화 Screenshot of VietnamCall 완전 무료 베트남 전화

About VietnamCall 완전 무료 베트남 전화
==================================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

==================================================================================

App 설명

무료국제전화: 소콜, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄
SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL(Family APP)은 국내요금으로 국제전화를 할 수 있습니다.
비싼 국제전화 요금은 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통화)

* iPad/iPod touch는 지원하지 않습니다.
* 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다.
* iOS 4.3 이상 지원합니다.

==================================================================================

Free international calls: SO Call, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan
SO CALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL (Family APP) in the domestic price can make international calls.
Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통화')

* IPad / iPod touch is not supported.
* International roaming can be charged roaming fees.
* IOS 4.3 or later are supported.

==================================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

==================================================================================
----
개발자 연락처 :
1600-2605

User reviews of VietnamCall 완전 무료 베트남 전화
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 16, 2014
Phan mềm lừa đảo Gọi đắt vl. Không có gì là miễn phí cả
A Google User
Apr 14, 2013
black cat goi sang nuoc khac dc hong vay
A Google User
Apr 14, 2013
black cat goi sang nuoc khac dc hong vay
A Google User
Jan 22, 2013
Verry bad Không thể kết nối đc mà vẫn mất tiền
A Google User
Jul 28, 2012
Ok Ok.