VNPT CSS - Tra cứu cước

VNPT CSS - Tra cứu cước


VNPT CSS gồm các chức năng sau:
- Tra cứu cước, cuộc gọi: bao gồm tổng tiền cước tháng, tổng cước theo từng khoản mục, chi tiết cước, chi tiết các cuộc gọi (thời gian gọi, số điện thoại bị gọi, số tiền cho từng cuộc gọi).
- Tra cứu hóa đơn điện tử
- Xem thông tin Khách hàng.
- Xem thông tin các chương trình khuyến mãi.
- Xem tiến trình xử lý khiếu nại (nếu KH đang có khiếu nại với VNPT)
- Thay đổi thông tin Khách hàng: Khách hàng tự thay đổi một số thông tin mà không phải liên hệ với VNPT.
Các thông tin KH có thể tự thay đổi:
+ Email nhận thông báo cước
+ SĐT di động nhận thông báo cước
+ SĐT di động nhận thông báo hóa đơn điện tử
+ Email nhận hóa đơn điện tử
+ SĐT liên hệ
+ Email liên hệ
+ Hình thức thanh toán cước
Lưu ý: Hiện ứng dụng này chỉ sử dụng cho các Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VNPT TP. Hồ Chí Minh.

Recent changes:
Sửa lỗi không kết nối được máy chủ khi xem hóa đơn điện tử.
Add to list
Free
90
4.5
User ratings
11
Installs
500+
Concerns
0
File size
667 kb
Screenshots
Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước Screenshot of VNPT CSS - Tra cứu cước
About VNPT CSS - Tra cứu cước
VNPT CSS gồm các chức năng sau:
- Tra cứu cước, cuộc gọi: bao gồm tổng tiền cước tháng, tổng cước theo từng khoản mục, chi tiết cước, chi tiết các cuộc gọi (thời gian gọi, số điện thoại bị gọi, số tiền cho từng cuộc gọi).
- Tra cứu hóa đơn điện tử
- Xem thông tin Khách hàng.
- Xem thông tin các chương trình khuyến mãi.
- Xem tiến trình xử lý khiếu nại (nếu KH đang có khiếu nại với VNPT)
- Thay đổi thông tin Khách hàng: Khách hàng tự thay đổi một số thông tin mà không phải liên hệ với VNPT.
Các thông tin KH có thể tự thay đổi:
+ Email nhận thông báo cước
+ SĐT di động nhận thông báo cước
+ SĐT di động nhận thông báo hóa đơn điện tử
+ Email nhận hóa đơn điện tử
+ SĐT liên hệ
+ Email liên hệ
+ Hình thức thanh toán cước
Lưu ý: Hiện ứng dụng này chỉ sử dụng cho các Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VNPT TP. Hồ Chí Minh.

Recent changes:
Sửa lỗi không kết nối được máy chủ khi xem hóa đơn điện tử.

User reviews of VNPT CSS - Tra cứu cước
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Sep 14, 2014
Tốt Xem được chi tiết từng cuộc gọi.
Version 1000000
Version 1000000