וואלה!NEWS

וואלה!NEWS


Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.3.1
Bug fixes.
Add to list
Free
70
3.5
User ratings
10209
Installs
1,000,000+
Concerns
2
File size
8422 kb
Screenshots
Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS
About וואלה!NEWS
Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.3.1
Bug fixes.

Android Market Comments
A Google User
Saturday 8:04 PM
אפ דפוק. "הסירטון הזה אינו ניתן לצפיה מחוץ לישראל". רק באפ הזה.
A Google User
4 days ago
אפליקציה נוראית העיצוב יפה אבל זה הדבר היחיד שאפשר לומר בעד האפליקציה. כל הזמן נתקעת, מלא פרסומות וכתבות תת רמה.
A Google User
5 days ago
המון פרסומות המון פרסומות
A Google User
5 days ago
אחרי מעבר ללוליפופ נתקעת ומתרסקת אחרי מספר דקות.
A Google User
Jun 30, 2015
אפליקציה מספר 1 האפליקציה עולה מהר נוחה וקלה לשימוש תוכן מעניין ופשוט כייפית מומלץ בחום
Version 1000000
Version 1000000