וואלה!NEWS

וואלה!NEWS


Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.7
Walla!NEWS app is now available also for Android watch!
Sync your Android watch with your Android phone and enjoy news and updates straight to you watch.

version 2.0.1 for tablets
Bug fixes
Add to list
Free
72
3.6
User ratings
13221
Installs
1,000,000+
Concerns
2
File size
10034 kb
Screenshots
Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS
About וואלה!NEWS
Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.7
Walla!NEWS app is now available also for Android watch!
Sync your Android watch with your Android phone and enjoy news and updates straight to you watch.

version 2.0.1 for tablets
Bug fixes

Android Market Comments
Ariel Feinzilberg
5 days ago
יותר מידי פרסומות!! בכל החלפה או ריענון דף צצה לה פרסומת. דבר המאט את הגלישה, סוחט את חבילת הגלישה הסלולארית ופשוט מרגיש כמטרד
Ollie
Nov 22, 2015
נא תוסיפו כפתור יציאה מהאפליקציה ותמיכה בMutliTasking לגאלקסי
Zvi Ehrman
Nov 21, 2015
Too many adverts And keep telling me I don't have internet
nisim ishaek
Nov 20, 2015
nil great
Nathalie Rauchberger
Nov 15, 2015
מעצבן וגרוע מתגעגעת לגרסה הישנה. הגרסה החדשה מציקה לי בעיניים עם הפרסומות והתצוגה שלה