וואלה!NEWS

וואלה!NEWS


Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.4.1
Bug fixes.
Add to list
Free
71
3.6
User ratings
11417
Installs
1,000,000+
Concerns
2
File size
8906 kb
Screenshots
Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS
About וואלה!NEWS
Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.4.1
Bug fixes.

Android Market Comments
A Google User
5 days ago
מפוצץ בפרסומות. והם שמים איקס קטן בכוונה שלא ממש עובד כדי שתלחץ עליו כדי לצאת מהפרסומת ובכל זאת אתה מועבר לדף הפרסומת גועל נפש
A Google User
6 days ago
Best but... No control on commercials...
A Google User
Aug 22, 2015
אפליקציה פשוט גרועה אני מאוד מאוכזבת. המייל לא נפתח נורמלי. וכרגע אני עם הסמארטפון הכי מתקדם בשוק. מלא פרסומות ממש יותר מידי. לא נוחה. כל דבר שקופץ בטלפון מאתחל את כל האפליקציה. היא לא מתפקדת. אכזבה גדולה
A Google User
Aug 18, 2015
nil great
A Google User
Aug 18, 2015
יוסי מלא פרסומות