וואלה!NEWS

וואלה!NEWS


Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.4
Bug fixes.
Add to list
Free
71
3.6
User ratings
10682
Installs
1,000,000+
Concerns
2
File size
8842 kb
Screenshots
Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS
About וואלה!NEWS
Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
version 3.4
Bug fixes.

Android Market Comments
A Google User
Sunday 2:44 PM
נורא עודף פרסומות, רצה ברקע כל הזמן ומשמשת כמקור לזלית סוללה. למה?
A Google User
4 days ago
אפליקצייפח כל פעם שחוזרים לאפליקציה היא קורסת ונתפתחת מחדש, תבדקו דחוף מה קורה בפונקציית onResume שלכם...
A Google User
5 days ago
מדהים!
A Google User
Jul 27, 2015
אי אפשר להשאיר תגובות בשביל מה נכנסים לאתר חדשות אם לא כדי לכתוב טוקבקים?? בוואלה זה פשוט לא עובד - תלחץ "שלח" עד שתצא לך הנשמה. נקסוס 5, לוליפופ
A Google User
Jul 27, 2015
האפליקציה היחידה שלא נסגרת בלחיצה על back...
Version 1000000
Version 1000000