וואלה!NEWS

וואלה!NEWS


Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
Version 3.2
Bug fixes & performance improvement
Add to list
Free
70
3.5
User ratings
9536
Installs
1,000,000+
Concerns
2
File size
8402 kb
Screenshots
Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS Screenshot of וואלה!NEWS
About וואלה!NEWS
Walla!NEWS App for Android – 24/7 of updates, news flashes, videos and articles in a wide range of topics such as news, sports, entertainment, celebs and more; live sports scores; weather forecast by location; daily horoscope; live broadcast and video content from our new studio in Tel Aviv and much more.
In addition, Walla! App gives you full access to Walla's mail service.
This version is also customized for Tablets.

Recent changes:
Version 3.2
Bug fixes & performance improvement

User reviews of וואלה!NEWS
אי אפשר לצפות בקבצים מצורפים,או להוריד, ומדור עסקים לא מעודכן, סה"כ אפליקציה מאוד נוחה,מחכה לעדכון:)
Aug 16, 2010
Android Market Comments
A Google User
6 days ago
Great Relevant
A Google User
May 18, 2015
Very bad רע מאוד רדוד ושטחי
A Google User
May 16, 2015
מלא פרסומות
A Google User
May 14, 2015
רצה לבד אחרי עידכון אחרון רצה ברקע לבד אחרי שאני מנקה זיכרון אני מסיר
A Google User
May 10, 2015
מאוד נוחה לשימוש
Version 1000000
Version 1000000