Xin Xâm

Xin Xâm


Xin xâm hay xin quẻ thẻ là tục lệ từ xưa đến nay của Việt Nam. Không ai biết chắc chắn phong tục này có từ bao giờ và tại sao nhưng trong những ngày đầu năm âm lịch thì rất nhiều người thích đi lễ ở các lăng tẩm, đền chùa để cúng bái và xin xâm nhất là vào buổi sáng mồng một, phong tục này thường được tiến hành chung với tục lệ chọn hướng xuất hành và hái lộc. Xin xâm là một hình thức tin vào các thẻ xâm có ghi lời sấm báo trước điềm lành hay dữ trong năm và thường cần có thầy bàn xâm. Ở miễn Bắc có tục "bốc quẻ thẻ" giống như tục "xin xâm" ở phía Nam. Người xin thẻ dâng một lễ mọn rồi chọn lấy một quẻ thẻ bằng tre viết chữ Hán. Trên quẻ thẻ thường ghi một câu văn ngắn gọn rút từ điển tích Trung Hoa cổ. Căn cứ câu văn ấy, người xin thẻ có thể luận ra "tiền định" cuộc đời mình trong năm đó. Nếu không thông thạo Hán Văn, có thể thuê thầy đồ luận giải giúp. Ngày nay, người ta thường bỏ thẻ tre và thay vào đó bằng những tờ bướm in chữ quốc ngữ với lời giải được soạn sẵn. Với sự giúp đỡ của công nghệ hiện đại ngày nay, các bạn không cần phải đi đâu xa, không cần phải nhờ thầy bình luận mà vẫn có thể có được lá xâm đầy đủ ý nghĩa và diễn giải (Nếu các bạn cần người bàn luận, có thể liên hệ trực tiếp với tác giả)

Hiện nay chương trình hỗ trợ xin xâm "Quán Thánh" và xâm "Khổng Minh":

- Xâm Quán Thánh bao gồm 100 xâm, hoàn toàn giống với các xâm thường thấy khi đi xin ở chùa
- Xâm Khổng Minh dựa trên lý thuyết của kinh dịch nên khi xin, ta sẽ phải gieo quẻ 6 lần để lấy đủ 6 hào (thượng quái và hạ quái), sau đó gieo 1 lần cuối để chọn lấy hào động. Cách lấy quẻ này gần giống với Mai Hoa Dịch số hay lý thuyết giải đoán trong Kinh Dịch/Chu Dịch
- Chương trình hỗ trợ xin xâm bằng cách lắc điện thoại (hoặc bấm nút nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ cảm biến accelerometer hoặc gyroscope).

Recent changes:
- Sửa một số lỗi nhỏ
- Tối ưu code, tăng tốc độ xử lý
Add to list
Free
84
4.2
User ratings
418
Installs
50,000+
Concerns
0
File size
1612 kb
Screenshots
Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm Screenshot of Xin Xâm
About Xin Xâm
Xin xâm hay xin quẻ thẻ là tục lệ từ xưa đến nay của Việt Nam. Không ai biết chắc chắn phong tục này có từ bao giờ và tại sao nhưng trong những ngày đầu năm âm lịch thì rất nhiều người thích đi lễ ở các lăng tẩm, đền chùa để cúng bái và xin xâm nhất là vào buổi sáng mồng một, phong tục này thường được tiến hành chung với tục lệ chọn hướng xuất hành và hái lộc. Xin xâm là một hình thức tin vào các thẻ xâm có ghi lời sấm báo trước điềm lành hay dữ trong năm và thường cần có thầy bàn xâm. Ở miễn Bắc có tục "bốc quẻ thẻ" giống như tục "xin xâm" ở phía Nam. Người xin thẻ dâng một lễ mọn rồi chọn lấy một quẻ thẻ bằng tre viết chữ Hán. Trên quẻ thẻ thường ghi một câu văn ngắn gọn rút từ điển tích Trung Hoa cổ. Căn cứ câu văn ấy, người xin thẻ có thể luận ra "tiền định" cuộc đời mình trong năm đó. Nếu không thông thạo Hán Văn, có thể thuê thầy đồ luận giải giúp. Ngày nay, người ta thường bỏ thẻ tre và thay vào đó bằng những tờ bướm in chữ quốc ngữ với lời giải được soạn sẵn. Với sự giúp đỡ của công nghệ hiện đại ngày nay, các bạn không cần phải đi đâu xa, không cần phải nhờ thầy bình luận mà vẫn có thể có được lá xâm đầy đủ ý nghĩa và diễn giải (Nếu các bạn cần người bàn luận, có thể liên hệ trực tiếp với tác giả)

Hiện nay chương trình hỗ trợ xin xâm "Quán Thánh" và xâm "Khổng Minh":

- Xâm Quán Thánh bao gồm 100 xâm, hoàn toàn giống với các xâm thường thấy khi đi xin ở chùa
- Xâm Khổng Minh dựa trên lý thuyết của kinh dịch nên khi xin, ta sẽ phải gieo quẻ 6 lần để lấy đủ 6 hào (thượng quái và hạ quái), sau đó gieo 1 lần cuối để chọn lấy hào động. Cách lấy quẻ này gần giống với Mai Hoa Dịch số hay lý thuyết giải đoán trong Kinh Dịch/Chu Dịch
- Chương trình hỗ trợ xin xâm bằng cách lắc điện thoại (hoặc bấm nút nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ cảm biến accelerometer hoặc gyroscope).

Recent changes:
- Sửa một số lỗi nhỏ
- Tối ưu code, tăng tốc độ xử lý
User reviews of Xin Xâm
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 2, 2014
Chút lỗi Tuy đã update 2 lần những vẫn lỗi động hào nhất cho tất cả các quẻ,và hào động với tượng quẻ đều sai
A Google User
Jan 28, 2014
Veri gud Is best app on andrid merket
A Google User
Dec 28, 2013
Hay
A Google User
Nov 29, 2013
Chút lỗi Lỗi động hào nhất cho các quẻ
A Google User
Jul 14, 2013
Good App dung duoc, hay, thanks