Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn

Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn


Tác giả: Đan Phi Tuyết
Độ dài: 11 chương

Văn án:

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.
Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.
Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.
Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.
Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!
Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ “hết hy vọng”?

---------------
Based on FBReader opensource project
Code is opensource (GPL)
Project URL: http://github.com/zunstories/FBReaderJ

Recent changes:
Hiệu đính
Add to list
Free
50
2.5
User ratings
2
Installs
100+
Concerns
0
File size
0 kb
Screenshots
Screenshot of Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn Screenshot of Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn
About Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Độ dài: 11 chương

Văn án:

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.
Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.
Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.
Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.
Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!
Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ “hết hy vọng”?

---------------
Based on FBReader opensource project
Code is opensource (GPL)
Project URL: http://github.com/zunstories/FBReaderJ

Recent changes:
Hiệu đính
Android Market Comments
No comments in the Android market yet