YerevanATM

YerevanATM


Yerevan ATM is a map based application which lists all ATMs located in Yerevan Armenia. Users can easily filter and find necessary ATMs.
List of ATMs will be updated periodically and new features will be added to application as well.

Recent changes:
Version 2.0.0
2013-1-24
* Added Google Maps Support, now you can switch between Google and Open Street Maps
* Please note that for first time Google MAPS required Internet Connection.
* Fixed some UI
Add to list
Free
91
4.6
User ratings
81
Installs
1,000+
Concerns
1
File size
2047 kb
Screenshots
Screenshot of YerevanATM Screenshot of YerevanATM Screenshot of YerevanATM Screenshot of YerevanATM Screenshot of YerevanATM Screenshot of YerevanATM

About YerevanATM
Yerevan ATM is a map based application which lists all ATMs located in Yerevan Armenia. Users can easily filter and find necessary ATMs.
List of ATMs will be updated periodically and new features will be added to application as well.

Recent changes:
Version 2.0.0
2013-1-24
* Added Google Maps Support, now you can switch between Google and Open Street Maps
* Please note that for first time Google MAPS required Internet Connection.
* Fixed some UI
User reviews of YerevanATM
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Jun 14, 2014
The idea is great! However rates doesn't work properly. I am sure that you would fix it.
A Google User
Mar 9, 2014
Great app! Simply the best app if you wanna search nearby ATMs in Yerevan!
A Google User
Nov 7, 2013
u might consider adding a function "find ATM closest to my current location"
A Google User
Oct 19, 2013
Drains battery Useful, but rapidly drains battery. Sorry, uninstalled.
A Google User
Apr 14, 2013
Փայտոջիլ (bug) Փոխարժույթները նայելիս անջատվում ա, բայց առաջ նորմալ աշխատում էր, հեռախոսիս վրա Jjhybrid կարկատանն ա, բայց չեմ կարծում դրա պատճառով ա բագը: Գնահատականս չեմ իջեցնում, որովհետև մնացած ամեն ինչը լավ ա ու շատ պետքական ծրագիր ա