Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Free Books & Reference apps in Denmark

Tiểu Thuyết Hacker
BrGroup
- Một câu chuyện rất hay, các bạn học Công nghệ thông tin lên đọc qua một lần. Hãy bỏ qua yếu tố kỹ thuật bên trong nội dung câu chuyện nếu các bạn không hiểu và tập trung vào cách truyền đạt và cách tiếp thu của các nhân vật trong câu truy
Free
90
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
NRF 연구성과 전시관 Tap7
한국연구재단
정부가 지원한 연구개발정보를 검색하는 새로운 방법!!! 사이버연구성과전시관을 통해 교육과학기술부 연구개발사업의 결과물을 체계적으로 공개함으로써 연구성과의 활용도를 높이고 과학기술 발전에 기여하고자 합니다. 주요 기능 - 연구개발 보고서 원문정보 등에 대한 검색 및 스크랩 기능 - 우수연구 성과사례 및 학술강좌 동영상 서비스 - 우수 연구인력 정보 - PC와 모바일 환경의 연동
Free
0
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Стани, стани юнак балкански
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във
Free
86
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Да бъде ден
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите да свалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата "Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците до учебна литература и възможността да се четат произведенията във
Free
90
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Balloons & Chapters
SBクリエイティブ
Balloons & Chapters provides digital comics and novels to you on website, smart phones, and tablet PCs. It allows to preview pages of all books before purchase. 20,086 novels and 403 comics available now! UPDATE EVERY WEDNESDAY!!
Free
0
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next