Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Education apps in Finland

澎湖生活博物館常設展語音導覽-台語
香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司
「澎湖生活博物館」係新設一座以「澎湖生活、文化、地方史及生態」為展示內容,以在地居民生活、情感及認同為依歸,深度詮釋本縣歷史文化發展的博物館為目標,並建構本館為專業化縣級博物館,成為全縣博物館事業發展之核心館。「澎湖生活博物館」亦是一座鄰居、社區、生態、生活情境的博物館,兼具親和力、親切感、人情味十足的生活場域,為本縣共享的生活資源。
Free
0
10+ downloads
|
EDUCATION
NBDE Biochemistry & Physiology
Cram Cards
Why pay hundreds of dollars for dental board flashcards when you can get it for only a few bucks? NBDE Cram Cards is the best way to study for the NBDE, both efficiently and effectively on your iPhone or iPad. Flash cards are scientifically
$19.95
93
10+ downloads
|
EDUCATION
NBDE Microbiology & Pathology
Cram Cards
Why pay hundreds of dollars for dental board flashcards when you can get it for only a few bucks? NBDE Cram Cards is the best way to study for the NBDE, both efficiently and effectively on your iPhone or iPad. Flash cards are scientifically
$19.95
100
10+ downloads
|
EDUCATION
TNUT Finder
Bill Nee
Quà tặng dành cho các bạn sinh viên TNUT (Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên) Đây là app simple trợ giúp cho các bạn cung cấp thông tin liên lạc giữa sinh viên và giáo viên, phần mềm này sử dụng rất đơn giản, bạn nhập tên giáo
Free
96
10+ downloads
|
EDUCATION
CHEF IT UP and CHEF IT UP 2 GO
CHEF IT UP & CHEF IT UP 2 GO
The CHEF IT UP & CHEF IT UP 2 GO franchise is the premier party place and travel teams that offer hands-on peanut and tree nut free cooking parties and classes at our location or yours! CHEF IT UP & CHEF IT UP 2 GO is great for ages 3 to 1
$0.99
0
1+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next