Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Free Books & Reference apps in France

Jude
chillfone
This is the Book of Jude.
Free
0
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Android Eclipse Live Tutorial
gsm507
This free introduction teaches you the first 5 lessons of the complete course with do it your self screenshot and instructions as follow 1 DOWNLOAD ECLIPSE 2 OPEN ECLIPSE 3 CREAT A PROJECT 4 SAVE THE FILE 5 OPEN THE FILE
Free
0
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
討海(一又仁號船難事件簿)
Yuh Ming Hsu
西元1993年,漁船[一又仁號]在印尼與澳大利亞之間的公海漁事作業時,油艙起火造成慘烈的火燒船難事件,[一又仁號]焚毀嚴重,壯烈犧牲,漁船的電力,動力,通訊完全宣告中斷.... 茫茫大海,船上九名漁夫在完全無人前來救援的情況下,面臨斷糧.缺水及化學纖維的奇癢痛苦折磨下,呼天天不應,叫地地不靈,最真實的人性感情在最現實的殘酷環境中完全披露,九名漁夫一步一步慢慢墮入絕望死亡的恐怖夢靨........ 這本書是許國成親自口述航海過程與火燒船難細節撰寫而成。成書的主要原因有下
Free
100
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Bente Kwatro
Joel Noval
App for Bente Kwatro Clan. Leaded by Mike, Kevin, Jtech, Bulletproof, Gudoy, Jhang, and Kyle. App Includes the ff: 1. Clan Rules 2. Bente Kwatro FB Group 3. Public Chat within the members. 4. Link to COC Official Forum 5. Link to COC Offi
Free
100
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Rajdhani Book Fair
Idea technosolutions Pvt Ltd
Rajdhani Book Fair bhubaneswar
Free
80
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Ai phi nghe noi nang muon treo
Daniel Nguyen
Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng phi tử , nàng đây không nghĩ sẽ chết già trong cung, mới nhìn cái cung rộng tới nỗi không thấy tường thảnh , cổng
Free
0
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next