Search
Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Media & Video apps in France

Mesaj FM
Network Yazılım - İbrahim TUNA
Akıncılar Group bünyesinde faaliyet gösteren "Mesaj Fm" 1994 Yılından bu yana marmara bölgesinde geniş kitlelere ulaşmakta olup deneyimli yayıncı kadrosuyla kaliteli ve seviyeli yayını dinleyiciyle buluşturmaktadır...
Free
100
10+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
하귀교회
CTS cBroadcasting
두 날개로 날아오르는 건강한 교회 말씀과 성령의 능력으로 제자 되어 370 세계비전을 이루는 생명의 공동체 하귀교회 +keyword 두날개, 건강한 교회, 셀교회, 세계비전, 제주 Two Wings, world mission, cell church, Jeju church ---- 개발자 연락처 : 02-6333-1000
Free
0
50+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
엄궁교회
CTS cBroadcasting
미래와 소망이 있는 미소가 아름다운 교회 복음 안에서 행복한 꿈을 꾸며 시대를 이끌어가는 교회 +keyword 엄궁교회, 김은태, 고신 egpc ---- 개발자 연락처 : 02-6333-1000
Free
20
50+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
소망교회
CTS cBroadcasting
경기도 광주시 목현동에 위치한 소망교회 어플입니다.말씀과 성령의 능력으로 제자되어 비전을 이루는 교회입니다. +keyword 경기광주 소망교회, smch ---- 개발자 연락처 : 02-6333-1000
Free
0
50+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
미주서부장로교회
CTS cBroadcasting
미주서부장로교회의 모바일 서비스입니다. 세상과 소통하는 교회로 여러분을 초대합니다. +keyword 미주서부장로교회, 김선익, 설교 WPCA, sermon ---- 개발자 연락처 : 02-6333-1000
Free
0
50+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
성진교회
CTS cBroadcasting
우리교회는 대한예수교장로회 합동 측에 소속된 교회로서 하나님중심, 말씀중심, 교회중심의 보수주의 신학과 신앙을 지켜나가면서 지역사회에 복음증거와 세계선교로 빛된 교회로서의 사명을 다하고자 힘쓰고 있습니다. 성진비전 2015 목표를 가지고 온 교우들이 서로 섬기는 한 가족같은 분위기, 영감있는 예배, 재능따라 봉사하는 즐거운 교회생활, 축복된 교회임을 감사하고 있습니다. 30년 전 교회를 개척하신 원로목사님이 계시고, 담임목회자
Free
0
10+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
김해주안교회
CTS cBroadcasting
온세상에 하나님 말씀을 전하는 교회, 행복과 축복이 가득한 주안교회, 말씀을 통해 천국을 맛보는 교회 +keyword 김해주안교회, gimhaejuan ---- 개발자 연락처 : 02-6333-1000
Free
0
10+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
 Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next