Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Updated Education apps in Germany

와락교과서개념카드
스마트어플 www.smart-apps.kr
아이맘BC는 아이의 발달에 가장 큰 영향을 끼치는 것은 어릴 적에 만져봤던 한 권의 책이라고 생각합니다. 비고츠키는 언어를 통한 부모나 교사와의 상호작용은 아이들의 인지력과 다양한 아이의 잠재력을 키우는데 도움이 된다고 이야기합니다. 따라서 부모와의 유대감과 아이들의 잠재력 계발을 동시에 가능하게 하는 책 읽기를 한다면 아이들의 무한한 가능성이 활짝 열릴 것이라고 생각합니다. 아이에게 미래에 버팀목이 될 수 있는 한권의 책
Free
60
500+ downloads
|
EDUCATION
Geometri Formülleri
Zeyra Soft.
-Üçgen -Çember -Daire -Çokgenler -Analitik Geometri -Konikler -Katı Cisimler Tüm geometri konularının formüllerinin artık cebinizde olmasını istiyorsanız, LYS sınavı yaklaştı daha fazla pratik bilgiye ihtiyacım var diyorsanız, bu program
Free
83
5,000+ downloads
|
EDUCATION
재미있는 동글동글 누야 영어놀이
BLUEPIN
동글동글 누야와 함께하는 재미있는 영어놀이 이벤트 : 동글동글 누야 영어놀이 동영상 한편을 무료로 드립니다. 현재 우리나라의 교육 전문가들에게 유. 초. 중등 교육 단계에서 ‘외국어 교육의 강화’가 세계화의 시대에 대비하기 위해 필수적인 교육으로 중요시 되고 있습니다. 이렇게 중요한 외국어 교육의 실시 시기를 두고 여러가지 설이 분분하지만 최근에는 영유아기의 외국어 교육이 모국어 습득에 문제를 일으키지 않으며, 일찍
Free
75
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Coloring Book : Princess
JH Apps
★ Coloring Book(Princess / Girl ) ★ ▶ Description ◀ Cute & Beautiful & Pretty Princess & Girls Images so much more Over 40 images! This App is for everyone having children or who want to enjoy coloring This will help you to improve your a
Free
91
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Matematik Formülleri
Zeyra Soft.
Matematik dersini çalışırken aklınıza gelmeyen fomüller için yazılmış kullanımı oldukça kolay arayüzüyle, derslerinize ve sınavlarınıza yardımci bir uygulama. Arama özelliğiyle formullere kolay erişmenize yardımcı olur. Konu bütünlüğüyle ay
Free
84
5,000+ downloads
|
EDUCATION
문정아중국어(무료강의 262강 제공)
문정아HSK중국어
국내 최다 262개의 무료강의 제공! 대한민국 중국어 대표강사 문정아가 만든 중국어, HSK 학습자 필수 앱! <b>★★★ 중국어, HSK 학습자 필수 앱! ★★★</b> 문정아HSK중국어의 수강생이 아니더라도 무료강좌와 HSK 시험일정, 고시장 안내 등 다양한 정보를 이용할 수 있습니다. ▶ 주요 업데이트 사항 - 강의 이어보기, 동영상 배속 조절기능, 원하는 부분 구간반복, 바로 찾아갈 수 있는 북마크 기능 ▶ 중국어
Free
94
5,000+ downloads
|
EDUCATION
Lumosity
Lumos Labs, Inc.
Train your memory and attention. Used by over 60 million people worldwide, Lumosity is a Personal Training Program that challenges your brain. SCIENCE BEHIND LUMOSITY Lumosity is designed by neuroscientists to train memory, attention, and
Free
81
1,000,000+ downloads
|
EDUCATION
Ιδιαίτερα Μαθήματα
Heron Apps
"Αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως τους στους συνανθρώπους σου για ν' ανάψουν τις δάδες τους." Τόμας Φούλερ "Μια επένδυση στη μόρφωση αποδίδει τον καλύτερο τόκο." Βενιαμίν Φραγκλίνος Στην εφαρμογή "Ιδιαίτερα Μαθήματα" μπορείτε να βρείτε εν
Free
90
1,000+ downloads
|
EDUCATION
전남스쿨앱
전라남도교육연구정보원
전남스쿨앱은 전라남도교육연구정보원에서 서비스하는 유.초.중.고등.특수학교의 학교 홈페이지와 연동되는 모바일 알림장 서비스입니다. 언제 어디서나 스마트폰으로 자녀의 학교 알림장과 공지사항, 식단 정보, 학교일정, 학급앨범과 학급시간표 등 학교소식을 쉽고 편리하게 확인하실 수 있습니다. 최대 10명까지 학생을 등록할 수 있고, 등록된 학생은 특정한 설정 절차없이 터치 슬라이드로도 전환할 수 있고, 원클릭으로 바로 다른 학생으로
Free
82
10,000+ downloads
|
EDUCATION
xu phat giao thong
INNOVATION STUDIOS
Ứng dụng giúp bạn tra cứu các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP), tra cứu hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam . Ngoài ra còn có danh sách số điện thoại đường d
Free
89
5,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next