Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Popular Updated Transportation apps in Hong Kong

Halte Alarm (De Lijn)
Christophe Hollebeke
Nooit meer vragen aan de chauffeur om een seintje te geven wanneer je aan de gekozen halte aankomt. Niets zo frustrerend op een bus of tram zitten, maar niet weten wanneer je op de haltebel moet drukken. Zelfs als je regelmatig het openbaar
Free
93
500+ downloads
|
TRANSPORTATION
0616669999육구대리운전 고객용
AVIDSOFT CORPORATION
육구대리운전에서 대리운전 요청을 앱으로 주문할 수 있는 기능을 제공하기 위하여 대리운전접수전용 앱을 출시했습니다. 설치 후 “자기집등록”기능을 이용하여 자기집 또는 자주 도착하는 장소를 주소로 정하시면 편리합니다. 2번터치로 대리를 호출하고 기사님과 요금정보를 푸시로 받는 최첨단 대리앱입니다. 마일리지제도가 있는 사업자의 앱은 소정의 마일리지를 현금으로 누적되어 마일리지창에서 계좌이체할 수 있습니다. 전국 어디서나
Free
0
1+ downloads
|
TRANSPORTATION
PASGO - Đi taxi miễn phí
ONEPAS .,JSC
Lần đầu tiên tại Việt Nam, "PASGO - KHÔNG CHỈ LÀ ĐI" tạo ra một bước đột phá mới cho mỗi trải nghiệm gọi Taxi của người Việt. PASGO giúp người dùng tìm kiếm, đặt xe, gọi xe Taxi dễ dàng thông qua thiết bị di động được trang bị GPS và đã đượ
Free
97
100+ downloads
|
TRANSPORTATION
포항버스 스마트
agplove53
신개념 버스 어플이 왔습니다. 그 이름은 바로바로 포항버스 스마트!! 포항버스 스마트는 기존 버스어플들의 아쉬웠던 부분을 해결했습니다. 성능 좋은 휴대폰을 최대한 활용하셔야죠? 포항버스 스마트는 최신 라이브러리를 적용하여 각종 신기능을 제공하고, 안정성을 확보하였습니다. 포항버스 스마트는 최신 앱 트랜드에 맞는 화려한 애니메이션을 적용하여, 만족스러운 디자인을 구현하였습니다. 포항버스 스마트는 알람음과 진동으로 노티바에
Free
0
5+ downloads
|
TRANSPORTATION
15998444팔사대리운전고객
AVIDSOFT CORPORATION
고객이 계시는 어디서나 대리를 부르는 대리운전앱!!! 1. 처음 설치하고 고객의 자택이나 자주가시는 도착지주소를 입력하면 준비 끝 2. 앱에서 가실 곳을 입력하거나 지도에서 터치하면 주문준비 끝 3. 앱에서 전화걸기하면 출발지의 전국콜센터로 바로 연결되고, 원터치 자동주문하면 요금과 기사출발을 푸시메시지로 받습니다. 4. 대리기사가 손님에게 전화드리고 안전하게 모십니다. 5. 차곡차곡 부른 대리가 몇건이고 포인트
Free
0
5+ downloads
|
TRANSPORTATION
16002888상록대리운전고객
AVIDSOFT CORPORATION
상록대리운전이 운영하는 전국 대리운전망을 이용하는 대리운전주문 전문 앱입니다. 업소의 주인이나 종업원이 대리운전주문을 이용하기 위하여 전화주문은 물론 자동주문이 가능한 업소용 전용앱으로 기존 대리운전회사의 콜센터를 연결하여 전국 어디서나 대리운전을 부를 수 있는 앱입니다. 기존 대리기사와 대리운전회사에 대해 추가나 변경이 없이 현재 전화로 주문하는 것을 앱으로 이용할 수 있게 하는 것으로 전화이용에 10번의 조작을 2번으로
Free
0
10+ downloads
|
TRANSPORTATION
0325555555오대리운전고객
AVIDSOFT CORPORATION
오대리운전에서 대리운전 요청을 앱으로 주문할 수 있는 기능을 제공하기 위하여 대리운전접수전용 앱을 출시했습니다. 설치 후 “자기집등록”기능을 이용하여 자기집 또는 자주 도착하는 장소를 주소로 정하시면 편리합니다. 2번터치로 대리를 호출하고 기사님과 요금정보를 푸시로 받는 최첨단 대리앱입니다. 마일리지제도가 있는 사업자의 앱은 소정의 마일리지를 현금으로 누적되어 마일리지창에서 계좌이체할 수 있습니다. 전국 어디서나
Free
0
10+ downloads
|
TRANSPORTATION
15669919탑대리(일반)
AVIDSOFT CORPORATION
탑대리운전에서 대리운전 요청을 앱으로 주문할 수 있는 기능을 제공하기 위하여 대리운전접수전용 앱을 출시했습니다. 설치 후 “우리집등록”기능을 이용하여 자기집 또는 자주 도착하는 장소를 주소로 정하시면 편리합니다. 2번터치로 대리를 호출하고 기사님과 요금정보를 푸시로 받는 최첨단 대리앱입니다. 마일리지제도가 있는 사업자의 앱은 소정의 마일리지를 현금으로 누적되어 마일리지창에서 계좌이체할 수 있습니다. 전국 어디서나
Free
0
1+ downloads
|
TRANSPORTATION
Motomov para Motofretistas
e-flows Participações Ltda.
O Motomov Android para Motofretistas é um software de solicitação de serviçso de motofrete na Internet. Ele tem o objetivo de atender a demandas de clientes, direcionando os serviços solicitados para os Motofretistas que estejam em melhores
Free
100
100+ downloads
|
TRANSPORTATION
구미버스 스마트
agplove53
신개념 버스 어플이 왔습니다. 그 이름은 바로바로 구미버스 스마트!! 기존 버스어플들의 아쉬웠던 부분을 해결했습니다. 성능 좋은 휴대폰을 최대한 활용하셔야죠? 구미버스 스마트는 최신 라이브러리를 적용하여 각종 신기능을 제공하고, 안정성을 확보하였습니다. 구미버스 스마트는 최신 앱 트랜드에 맞는 화려한 애니메이션을 적용하여, 만족스러운 디자인을 구현하였습니다. 구미버스 스마트는 이 모든게 무료입니다.!!! 구미지역에서
Free
0
50+ downloads
|
TRANSPORTATION
 Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next