Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Currently hot Updated Books & Reference apps

NatanRufino
Natan Rufino
Natan Rufino é casado com Ana Gaia e exerce um ministério de ensino da Palavra de Deus desde 1991 após ter sido milagrosamente curado de esquizofrenia. Após um período hospitalizado e quase um ano de remédios controlados, a revelação da Pal
Free
97
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Publiwide Reader
Publiwide Ltd
Dedicated application for reading EPUB 3 eBooks on Android devices. Compatible with any EPUB 3 eBook either formatted as Fixed-Layout or reflowable. The Publiwide Reader can be used either as a stand-alone free of charge application or as p
Free
77
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
讀經日引 2012-14
Abraham Chan
本讀經日引是為愛慕聖經的人設計的,每天只需花十五分鐘的時間,可在一年的任何時間開始研讀,你就能在一年後讀完整本聖經。(福音團契有限公司印贈) Recent changes: 2012 - 2013 年全年內容 2014.09.25: 新增2014年10-12月內容 2014.06.26: 新增2014年7-9月內容 2014.03.26: 新增2014年4-6月內容 2013.12.12: 重新命名 - 讀經日引 2012-14, 更換封面, 新增2014年1-3月內容
Free
91
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Bíblia e Hinário
Jacob Moura
Curta no Facebook. https://www.facebook.com/bibliaehinario Bíblia da Edição Corrigida e Revista, traduzida por João Ferreira de Almeida, Fiel ao texto original (edição de 1994 - Português) - ACF Hinário usado pela congregação do Tabernácu
Free
93
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
12 Than Chu
saokhuedl
ỨNG DỤNG "12 Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng tổng hợp 12 bài
Free
96
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Alha Udal Ki Ladai
Gtripathi
इस काव्य में यह दिखलाया गया है कि अपनी आन व शान रखने के लिए छोटी से छोटी बात पर भी लड़ाई छिड़ जाया करती थी, चाहे वह विवाहापरांत गौना न होने देना हो या स्रियों के लिए सौंदर्य- प्रेम। देवी- देवताओं के प्रति पूज्य भाव इस गाथा की खासियत थी। महोबा
Free
94
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Tabon eBook Reader - EPUB3 전자책
Tabon Books Inc
설명 전자책의 새 기준을 제시하는 탭온북스 그야말로 따봉(Tabon) 읽지만 말고 보고, 듣고, 즐기는 진정한 전자책 세상! 따봉북스를 열면 독서의 습관이 바뀐다! 더욱 스마트해진 독서생활을 내 손 안에서 즐길 수 있습니다. 최신 베스트셀러부터 교육, 문화, 여행, 아동 등 다양한 장르를 이제 스마트폰, 태블릿, PC 어디서나 책으로 행복해지실 수 있습니다. 따봉 1. [세련되고 스마트한 홈페이지] ◎ 그 동안 접하지
Free
90
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
書法加 ( CalliPlus ) 書法字典
Daniel Kao
個人隨身書法字帖,只要有網路,隨時可以查詢想要練習的字。 <b> 中國地區請科學上網,不然搜尋結果會被屏蔽,導致沒有結果</b> <b>查詢字帖</b> 1. 查詢單字:列出單字在各書法家在各字帖中的寫法。 2. 查詢多個字:透過左右滑動,切換不同單字的列表。 3. 因應畫面大小,可在設定中,指定畫面一次顯示幾列字。 4. 顯示作者及字帖來源。 <b>看大字,練習寫字</b> 1. 點擊小字可以看大圖 2. 可設定字帖後面是否加上九宮格,更加容易掌握字體結構。 3.
$1.50
89
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Sophie Paris Catalogue
ONEBLUE
+ The application allows you to view the catalogue issued by countries such as the Philippines, Vietnam, Morocco, Malaysia and Indonesia are updated. + Faster loading image and caching. + Offline mode view. + Remember Nation favorite. +
Free
87
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Driving License
National Apps Bangladesh
Driving License app a public service offered by the government, contains information on how to obtain ones driving license and a car registration. Necessary Application Forms to obtain these official documents and the procedures that are t
Free
100
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next