Android apps by Cartesia GIS AB

KartSmart
Cartesia GIS AB
Med KartSmart kan man visa organisationens egna kartor i sin smartphone eller pad. Allt som krävs är en licens från Cartesia som medger publicering. Många av Cartesias kunder med exempelvis Solen- eller TimberTrack produkter kan på ett enke
Free
92
1,000+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
ORBIT Felanmälan
Cartesia GIS AB
Med ORBIT Felanmälan kan du rapportera in fel eller lämna synpunkter till din kommun. Du kan enkelt bifoga bilder och ange ärendets position i en karta innan du skickar in ärendet. Du som anmäler kan välja om du vill ha en återkoppling om v
Free
68
100+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Cartesia ProSmart
Cartesia GIS AB
Cartesia ProSmart är ett verktyg för kvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart är en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgör kompletterande webbklient. ProSmart medger mobila användare att registrer
Free
100
100+ downloads
|
PRODUCTIVITY
Cartesia ProSmart LT
Cartesia GIS AB
Cartesia ProSmart LT är ett verktyg för kvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart LT är en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgör kompletterande webbklient. ProSmart LT medger mobila användare att
Free
100
100+ downloads
|
PRODUCTIVITY
ORBIT Utförare
Cartesia GIS AB
ORBIT Utförare är ett mobilt tillägg till ärendehanteringssystemet ORBIT från Cartesia. Med ORBIT hanteras hela flödet av ett ärende från inrapportering av fel och brister från kommunmedborgarna till en central kundtjänst, sortering och til
Free
100
10+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL