Android apps by DharmaBooks

Dungtrin Full Collection
DharmaBooks
แอพพลิเคชั่น DungTrin Full Collection ได้รวบรวมงานเขียนของคุณดังตฤณ เพื่อเผยแพร่ถึงมือท่านบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รวบรวมหนังสือได้แก่.. - 7เดือนบรรลุธรรม - ดังตฤณวิสัชนา ฉบับ: รู้จักรัก - คิดจากความว่าง ๑ - คิดจากคว
Free
97
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Pamojjo Books
DharmaBooks
แอพพลิเคชั่นรวมหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้รวบรวมหนังสือ ทั้งที่เขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์เอง และที่ถอดจากพระธรรมเทศนาของท่าน ได้แก่ - แด่เธอผู้มาใหม่ - วิถีแห่งความรู้แจ้งฉบับรวมเล่ม - เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง - วิมุตติมรรค -
Free
96
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
DhammaDict
DharmaBooks
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แอพพลิเคชั่นนี้ได้นำคำศัพท์ใน พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ และ พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม มาจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นมีคุณสมบัติดังนี้ -สามารถค้นหาคำศัพท์และคำอธิบาย ได้โด
Free
93
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
กรรมพยากรณ์: Dungtrin
DharmaBooks
กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่ จองฤกษ์... หนุ่มวัยรุ่นที่เก่งไปทุกเรื่อง เว้นเรื่องเดียวคือผู้หญิง แต่เมื่อเขาพบกับณชะเล ก็เกิดแรงบันดาลใจพอจะใช้ชีวิตให้มีค่ากว่าเดิม แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนับเป็นเรื่องเล็กนัก กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม
Free
94
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
คิดจากความว่าง Dungtrin
DharmaBooks
อักษรแห่งความเย็น พาสู่ความเห็นอันเป็นกลาง เมื่อรู้จักว่างแล้วคิด เรียกว่าคิดจากความว่าง ‘คิดจากความว่าง’ เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ เป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งใน ‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ตลอดจนเป็นชื่อวิธีคิดแนวหนึ่ง คือว่างแล้วค่อยคิด ไม่ใช่เอาแต่คิดทั้ง
Free
92
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Dungtrin Best Collection
DharmaBooks
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด ว่าเหตุอันใดจึงปรากฏความเป็นตัวคุณเช่นนี้ได้ ที่ทำๆอยู่อย่างเคยชินส่งคุณไปไหนได้บ้างหลังตาย และแท้จริงแล้วการที่ยังมีชีวิตคือคุณค่าระดับไหน ๗ เดือนบรรลุธรรม ประสบการณ์ธรรมะกึ
Free
96
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
DharmaBooks
รวมคำถามและคำตอบจากคอลัมน์ในนิตยสารบางกอก คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเขาต้องทำกันอย่างไร? ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน? คำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกรังสำหรับผู้ยังเดินทางไม่สิ้นสุด แอพพลิเคชั่น DungTrin Full Collection ได้
Free
96
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
วาทะดังตฤณ
DharmaBooks
วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด รวบรวมวาทะของ 'ดังตฤณ' จากหนังสือ ๔ เรื่อง ได้แก่ กรรมพยากรณ์ ๑, กรรมพยากรณ์ ๒, ทางนฤพาน และเสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน โดยรวบรวมเนื้อหาที่ ปูพื้นฐานกรรมวิบากเป็นหลัก ช่วยจุดประกายความคิด และมุมมองใหม่ๆ ของชีวิต วาทะด
Free
98
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
จิตจักรพรรดิ: Dungtrin
DharmaBooks
มะแมเป็นหญิงมีจิตสัมผัสพิเศษ อาชีพถนัดของเธอ คือ เปลี่ยนชีวิตคนด้วยคำพูดไม่กี่คำ ความสว่างบนเส้นทางอาชีพ ทำให้ไม่มีสิ่งใดใต้ฟ้านี้ที่ต้องกลัว ยกเว้นคำทำนายอนาคตวันต่อวัน จากสองบุรุษลึกลับที่เธอไม่รู้จัก และตั้งท่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่! จิ
Free
90
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE