Android apps by HOASUNG

H-Phom
HOASUNG
Phỏm: Phỏm là trò chơi bài dành cho 4 người chơi. Tổng số bài là 52 cây, ban đầu mỗi người đươc chia 8 hoặc 9 cây tuỳ luật chơi. số bài còn lại được đặt ở giữa những người chơi để bốc cho lần chơi tiếp theo. Người đi đầu tiên sẽ được chia n
Free
80
10,000+ downloads
|
CARD
Hoasung Expense Manager
HOASUNG
Hoasung Expense Manager app manages money for you. it is as your book or excel file. you can note all buying or selling into the app. it shows how much you have spent or how much you have earned in the current month or any time you want. T
Free
84
10,000+ downloads
|
BUSINESS
CallYou
HOASUNG
CallYou is an application to communicate with your friends directly through internet connection: wifi or 3g connection. To call or chat with your friend, simple enter your friend device's IP and Port and wait for your friend accept your co
Free
100
100+ downloads
|
COMMUNICATION
ABC English - Advanced English
HOASUNG
ABC English or Advanced English from Hoasung School help you learn English everywhere, every time you want. Include all levels from beginner, elementary to intermediate level. Hoasung学校からのABC英語は、あなたがどこでも英語学習を希望するたびに役立ちます。 中級レベル初級〜初心者から
Free
87
10,000+ downloads
|
EDUCATION
LichVanNien
HOASUNG
Lịch vạn niên: - Dùng để xem ngày giờ âm lịch, giờ hoàng đạo, giờ xấu, giờ tốt, ngày xấu ngày tốt, tháng xấu tháng tốt.... - Xem và lưu những ngày tháng đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày cưới, ngày kết hôn... Recent changes: -
Free
84
10,000+ downloads
|
TOOLS
QuanLyTaiKhoanDienThoai
HOASUNG
Quản Lý Tài Khoản Điện Thoại: - Xem thông tin tài khoản hiện tại (số tiền còn lại trong tài khoản) chỉ bằng một cú nhấn Xem - Nạp tiền vào tài khoản chỉ bằng việc nhập mã số và một cú nhấn Nạp Bạn không cần nhớ mã lệnh khi nạp, chúng tôi
Free
90
1,000+ downloads
|
TOOLS
SpecialDay
HOASUNG
Ứng dụng SpecialDay (Ngày Đặc Biệt) dùng để lưu những ngày tháng đặc biệt của một cá nhân, tổ chức ví dụ: - Ngày sinh nhật - Ngày Cưới - Ngày Tết - Ngày Lễ - Ngày Giỗ Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người dùng khi sắp đến ngày sinh nhật, ngày
Free
88
1,000+ downloads
|
PERSONALIZATION
Line 705 - Line Game
HOASUNG
Line 705 is a game. easy to play for everyone. Rule: move icon on the same line. if there are equal to or more than 3 icons the same type continuously, they will be disappear on grid and you will have 5 point for each 3 icons disappeared.
Free
78
1,000+ downloads
|
PUZZLE
Whatsthis
HOASUNG
Whatsthis (what is this) helps your children learning and make fun with objects: animals, vehicles, vegetables. You can define all customized items by yourself if you feel the information is not enough. ========= Whatsthis (Gì đây) giúp t
Free
91
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Hoasung Solitaire
HOASUNG
Hoasung Game Solitaire is a game for everyone. it is easy to play. Rule: move cards into the top right columns (4 columns, each column have a type of card). cards in column must be from low to high level. Move cards until you can not move
Free
85
1,000+ downloads
|
CARD
 1 2 Next