Android apps by Mai Phi Hung

1000 TOEIC test; LC and RC
Mai Phi Hung
1000 TOEIC test – The best ways to increase Your TOEIC score Why you should choose 1000 TOEIC test? Because this app will help you know how to learn more effectively. What's different compare with another app? 1. question will be selecte
Free
90
100,000+ downloads
|
EDUCATION
TOPIK test
Mai Phi Hung
TOPIK test – The best ways to increase Your TOPIK score What's different compare with another app? 1. question will be selected randomly from over 200 questions and will be added more , mean that every tests are difference. 2. by using ne
Free
85
10,000+ downloads
|
EDUCATION
2000 RC TOEIC test
Mai Phi Hung
2000 RC TOEIC test – The best ways to increase Your TOEIC score Why you should choose 2000 RC TOEIC test? Because this app will help you know how to learn more effectively. What's different compare with another app? 1. question will be s
Free
87
50,000+ downloads
|
EDUCATION
TOEIC listening (LC)
Mai Phi Hung
TOEIC Listening comprehension (LC) test – The best ways to increase Your TOEIC score With 10 listening comprehension test, We hope that this app will help you improve your listening skill .So that, the most importance is you will get a hi
Free
88
100,000+ downloads
|
EDUCATION
Ôn thi Vật lý
Mai Phi Hung
App Ôn thi vật lý hi vọng sẽ giúp bạn có thêm một công cụ để học tập tốt hơn, và đạt kết quả cao hơn trong các kỳ thi cũng như các bài kiểm tra. Mỗi đề gồm 40 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ trong bộ đề của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũ
Free
87
5,000+ downloads
|
SHOPPING
Boi toan vui
Mai Phi Hung
Bói Vui là ứng dụng mình viết dựa trên cách bói gạch và bói bài đã được giới thiệu trên các forum khác nhau với độ chính xác là từ 70 đến 90% (theo cảm nhận của từng cá nhân). Tuy nhiên chưa có một thống kê hay cũng chẳng có cơ sở nào chứn
Free
86
1,000+ downloads
|
SHOPPING