Android apps by Mrmisoa

office 2013 windows 8
Mrmisoa
how to use office 2013 with windows 8 tutorial For this guide we will be focussing on the most used office applications: Word, Excel, PowerPoint and Outlook... .Microsoft Word 2013 .Microsoft PowerPoint 2013 .Microsoft Excel 2013 .Microsof
Free
82
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
lich cong giao
Mrmisoa
lich cong giao 2014 . lich phung vu nam 2014 . loi chua . hinh nen chua . gi chu: cong viec, ngay ki niem.... Recent changes: . bo sung them ve noi dung
Free
95
1,000+ downloads
|
LIFESTYLE
photoshop cs5
Mrmisoa
HUONG DAN SU DUGN PHOTOSHOP CS5.... .Giới thiệu Layers .Các menu cơ bản .Thiết kế và trình bày với Type Character .Sử dụng Layer Mask và Vector Mask .Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh .hiệu ứng tia sét hoặc sấm chớp .tạo hình ảnh bong bón
Free
79
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
corel tutorial
Mrmisoa
learn how to your designs in Corel Draw . logo designs . Creating an invitation . designing text . Designing for print.....
Free
78
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ke sach kinh doanh
Mrmisoa
34 ke sach kinh doanh lam giau... he thong nhung quy tac ung xu tu co chi kim da duoc nghiem qua thoi gian, giup dat duoc thanh qua chac chan va nhan chong hon. de van dung co hieu qua can co su linh hoat trong doi song kinh doanh cu the va
Free
83
5,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
coreldrawx6-2 tutorial
Mrmisoa
learn how to your designs in Corel Drawcoreldraw graphics suite x6 . . Finding and Managing Content . Install Fonts .SIGN MAKING . The Story of a Reader Chair . design Page Layout......
Free
86
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
lap ban do tu duy
Mrmisoa
Lập Bản đồ Tư duy sẽ hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình đơn giản: lập một Bản đồ Tư duy từ bước khởi đầu. Bạn sẽ nhan chóng được truyền cảm hứng từ những gì bạn có thể đạt được, từ khả năng sáng tạo lớn lao của bạn và các Bản đồ Tư duy sẽ n
Free
93
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
coreldrawx6-1 tutorial
Mrmisoa
learn how to your designs in Corel Drawcoreldraw graphics suite x6 . . Working with Text, characters . Installation and Support . What’s new ? . creating and using object styles in CorelDRAW......
Free
81
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Suy nghi lam giau
Mrmisoa
... Công thức thành đạt kỳ diệu xuất phát từ tư tưởng của ông Carneghi, đã mang lại cho ông một gia sản khổng lồ, phải được đem trang bị cho những người không có thời gian nghiên cứu cách kiếm tiền vốn rất lâu và khó nhọc.... .CƠ HỘI ĐẾN T
Free
85
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
How to using windows8.1
Mrmisoa
HOW TO USING WINDOWS8.1 .Setting Up Windows 8 .Getting to Know Windows .Setting Up Printers .Common Tasks .Computer Maintenance
Free
84
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 1 2 3 4 5 6 Next