Android apps by TFlat Group

Từ Điển Anh Việt - Việt Anh
TFlat Group
Tu Dien Anh Viet Viet Anh TFLAT Tflat Dictionary có hơn 400.000 từ Anh Việt, 200.000 từ Việt Anh, có phát âm, sử dụng OFFLINE, có dịch văn bản. Từ điển Anh Việt - Việt Anh có chức năng dịch văn bản hàng đầu Việt Nam, dịch sang tiếng Anh ho
Free
90
1,000,000+ downloads
|
EDUCATION
Hoc Tieng Anh TFLAT
TFlat Group
English learning basic communication - TFLAT Software to learn English best on Android , have full conversations from basic to advanced , have pronounced that a full translation . Compact software , you can learn English Offline , persona
Free
90
500,000+ downloads
|
EDUCATION
Learn English, Listen Practice
TFlat Group
Learning English by conversations with slow voice. You can use English dictionary right in your app. Listening is the most important skill in English. This software will help you to practice English listening easier. The voice from conver
Free
92
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Ngu Phap Tieng Anh TFLAT
TFlat Group
Basic learning English - English Grammar Software to learn English grammar on android in Vietnam. Helps you learn English effectively everyday. Using OFFLINE, help you learn English more convenient when there is no Internet. List of all
Free
88
100,000+ downloads
|
EDUCATION
Vietnamese English Dictionary
TFlat Group
Vietnamese English Dictionary, từ điển Việt Anh số 1 Việt Nam. 1. Hơn 180.000 từ OFFLINE 2. Khi dò từ có thể gõ có dấu hoặc không dấu. ---- Tu dien nhat anh viet free, mien phi ---- Vietnamese English Dictionary 1. Over 180.000 words
Free
82
100,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Hoc Tieng Anh Lop 11
TFlat Group
Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn
Free
91
1,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Tieng Anh Lop 6
TFlat Group
Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn
Free
87
10,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Hoc Tieng Anh Lop 9
TFlat Group
Học từ vựng luôn là điều khó khăn khi học tiếng Anh. Học từ mới bằng cách chơi game sẽ giúp bạn học dễ hơn, nhanh hơn. Phần mềm có nhiều game mini thú vị giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau khi chơi xong điều bất ngờ là bạn
Free
89
1,000+ downloads
|
EDUCATIONAL
Learn English for Indonesian
TFlat Group
Study English for Indonesian OFFLINE, FREE. * Learning through 100 conversations. * Learning through 200 videos. * Learn speak English daily * Learning 1000 common English phrases. * Learning 3000 common English words. * Dictionary English
Free
90
500+ downloads
|
EDUCATION