Android apps by TMA Mobile Solutions

GiaoThong247
TMA Mobile Solutions
GiaoThong247 sử dụng bản đồ offline thực hiện các chức năng hiển thị lưu lượng giao thông, định vị và hướng dẫn lộ trình. Ứng dụng chạy trên nền tảng công nghệ GNAM, một sản phẩm công nghệ MADE IN VIETNAM do TMA phát triển. Mục tiêu cuối cù
Free
82
10,000+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
ePub3 Reader
TMA Mobile Solutions
Download FREE ePub3 Reader now to start enjoying your interactive ePub3 eBooks library. Main features: - Support EPUB 1.0, EPUB 2.0, EPUB 3.0 (playing video, audio). - Import your own EPUB files into the app to read on the go. - Organize
Free
55
5,000+ downloads
|
ENTERTAINMENT
autoSMS Full
TMA Mobile Solutions
autoSMS is a useful SMS tool for busy people with the following features: 1. Schedule Reply: automatically reply to incoming calls/SMS with a pre-written text. 2. SMS Timer: automatically send SMS at a given time. 3. Keyword Reply: automati
Free
86
5,000+ downloads
|
TOOLS
mDict
TMA Mobile Solutions
TMA mobileDictionary is a free, multi-languages and multi-platforms dictionary. You can add dictionaries without updating the application. ----------------------------------------------------------- TMA mobileDictionary là trợ thủ đắc lực
Free
81
10,000+ downloads
|
EDUCATION
GiaoThong247 Lite
TMA Mobile Solutions
Đây là phiên bản trước đây của GiaoThong247 được đổi thành GiaoThong247 Lite. Tại những khu vực GiaoThong247 chưa cung cấp bản đồ offline, người sử dụng vẫn có thể dùng ứng dụng này để xem và chia sẻ thông tin về giao thông trên bản đồ trực
Free
94
100+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Trang Vàng Sài Gòn - Hà Nội
TMA Mobile Solutions
Trang Vàng Sài Gòn – Hà Nội cho Điện thoại Android: 1. Bạn muốn tìm nhà hàng, quán cafe, cửa hàng, khách sạn, trạm xe buýt, ATM... gần nhà, gần công ty, gần địa điểm hiện tại của bạn, hay trên đường đi làm, đi học? Nhưng bạn không biết tên
Free
60
1,000+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
tVYP
TMA Mobile Solutions
VisualYellowPages 70 for Android Tablet (Samsung Galaxy Tab 7”): 1. Group location by categories (restaurant, entertainment, school, shop, business, etc.) help you finding locations quickly. 2. Find nearby locations visually. Search by Tou
Free
51
1,000+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
mVYP
TMA Mobile Solutions
VisualYellowPages for Android Mobile: 1. Group location by categories (restaurant, entertainment, school, shop, business, etc.) help you finding locations quickly. 2. Find nearby locations visually. Search by Touching, not Typing. 3. View d
Free
90
500+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
Trang Vàng Sài Gòn - Hà Nội 70
TMA Mobile Solutions
Trang Vàng Sài Gòn – Hà Nội 70 cho Máy tính bảng Android (Samsung Galaxy Tab 7”): 1. Bạn muốn tìm nhà hàng, quán cafe, cửa hàng, khách sạn, trạm xe buýt, ATM... gần nhà, gần công ty, gần địa điểm hiện tại của bạn, hay trên đường đi làm, đi
Free
100
100+ downloads
|
TRAVEL_LOCAL
mobileMEDIA
TMA Mobile Solutions
An application allows you to download content from publishers you subscribed to play locally. Main features are: - Listing, browse, search - Download media - Media file management
Free
100
100+ downloads
|
ENTERTAINMENT
 1 2 Next