Android apps by Trần Phước Hùng

☆ So Tay Ngu Phap Tieng Nhat ★
Trần Phước Hùng
Tổng hợp hơn 1000 mẫu ngữ pháp cơ bản trong tiếng nhật, bao gồm các mẫu ngữ pháp từ n5 đến n1. Chương trình có chức năng tìm kiếm, đánh dấu, xem lại lịch sử những mẫu ngữ pháp đã xem. các mẫu ngữ pháp điều được đánh số thứ tự Trong tìm k
Free
84
10,000+ downloads
|
EDUCATION
♪ Tu vi tron doi
Trần Phước Hùng
Ứng dụng tử vi trọn đời là ứng dụng giúp tra cứu tử vi của một tuổi bao gồm : - Sự nghiệp của cuộc đời - Tình duyên - Tuổi hạp làm ăn và tình duyên - Tóm lượt cuộc đời và các mốc của sự nghiệp, tình duyên. - Bổn mạng - Xem điềm báo - Vận hạ
Free
78
50,000+ downloads
|
ENTERTAINMENT
Ngữ Pháp N5
Trần Phước Hùng
Ứng dụng Ngữ Pháp N5 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng nhật N5, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu, một cách nhanh chóng. Chương trình bao gồm 60 mẫu ngữ pháp phục vụ cho các bạn học tập và nghiên cứu =================
Free
88
10,000+ downloads
|
EDUCATION
KakkoTsukeru
Trần Phước Hùng
KakkoTsukeru (カッコ つける) is an application that helps Japanese listening. Programs's design like the game, the learner must overcome 100 levels with increasing difficulty of levels. Your work are simple as listening dialog, look at the conte
Free
89
5,000+ downloads
|
EDUCATION
Ngữ Pháp N3
Trần Phước Hùng
Ứng dụng Ngữ Pháp N3 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng nhật N3, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu, một cách nhanh chóng. Chương trình bao gồm 123 mẫu ngữ pháp phục vụ cho các bạn học tập và nghiên cứu ================
Free
86
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Ngữ Pháp N4
Trần Phước Hùng
Ứng dụng Ngữ Pháp N4 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng nhật N4, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu, một cách nhanh chóng. Chương trình bao gồm 75 mẫu ngữ pháp phục vụ cho các bạn học tập và nghiên cứu =================
Free
81
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Tử vi kén vợ
Trần Phước Hùng
Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng. Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồn
Free
79
5,000+ downloads
|
ENTERTAINMENT
Ngữ Pháp N2
Trần Phước Hùng
Ứng dụng ngữ pháp N2 dành cho các bạn đang học tiếng nhật trình độ N2 - Chức năng chính của chương trình : +Hiển thị danh sách các ngữ pháp của N2 +Hiển thị cấu trúc, các ví dụ, ý nghĩa của từng mẫu câu -Chức năng tìm kiếm Ứng dụng đang dầ
Free
90
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Daily Japanese Vocabulary
Trần Phước Hùng
If you want to learn Japanese, then this is the right app for you. We offer free Japanese (Nihongo) lessons online, from Phrases, Alphabet, Numbers, Adjectives, Names, Verbs, Vocabulary used in Japan. Most of the lessons contain expressions
Free
83
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Ngữ Pháp N1
Trần Phước Hùng
Ứng dụng ngữ pháp N1 dành cho các bạn đang học tiếng nhật trình độ N1 - Chức năng chính của chương trình : +Hiển thị danh sách các ngữ pháp của N1 +Hiển thị cấu trúc, các ví dụ, ý nghĩa của từng mẫu câu -Chức năng tìm kiếm Ứng dụng đang dầ
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
 1 2 3 Next