Android apps by Vietlevelsoft

English Vietnamese Dictionary
Vietlevelsoft
Note: This version fixed error about purchase. English-Vietnamese-English Dictionary(no need to connect to internet) three in one English-Vietnamese dictionary, Vietnamese-English dictionary, English-Enghlish dictionary. This dictionary c
Free
86
100,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English Chinese Dictionary
Vietlevelsoft
What is New in version 3.0 +) Move all data to sdcard +) Update English Phrase to 50 topics +) Search more exactly +) Update interface more beautiful You can easy refer to over 50,000 words for English-Chinese Dictionary(offline dictionary
Free
81
100,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English Thai Dictionary
Vietlevelsoft
What is New in version 3.0 1) move all data to sdcard it use only about 3M internal memory 3) Add more to 50 topic 4) Add more Thai-English Dictionary 5) contain ad 6) To reject ad let use pro version You can easy refer to over 50,000 wor
Free
84
50,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English Korean Dictionary
Vietlevelsoft
You can easy refer to over 50,000 words for English-Korean Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). you can
Free
84
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English Indonesian Dictionary
Vietlevelsoft
What's new in Version 3.5 + Move all data to sdcard + Interface more beautifull + Update English phrase to 50 topic + Search word more exactly You can easy refer to over 150,000 words for English-Indonesian Dictionary Pro(offline dictionar
Free
84
50,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English Japanese Dictionary
Vietlevelsoft
You can easy refer to over 50,000 words for English-Japanese Dictionary(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). you ca
Free
83
5,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
English French Dictionary Free
Vietlevelsoft
You can easy refer to over 140,000 words for English-French Dictionary Pro(offline dictionary) and mp3 and 150,000 words for English-English Dictionary(offline dictionary). Especial you can search two dictionary for a word(Two in one). Pro
Free
83
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Tu Dien Han Nhat
Vietlevelsoft
Tu dien nay chua khoang 2500 chu an co am han viet, am Kun trong tieng Nhat Tinh nang noi bat Từ điển này chứa khoảng 2500 chữ hán có âm hán việt, âm KUN trong tiếng Nhật Tính năng nổi bật của ứng dụng này là + Bạn có thể gõ chữ Hán(Kanji)
Free
85
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Anh Ngữ Sinh Động VOA
Vietlevelsoft
Chương trình "Anh ngữ sinh động" với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp, có các giọng đọc của người Mỹ bản xứ. Đặc điểm chính của ứng dụng này: - 2500 mẫu câu tiếng anh thông dụng theo từng chủ đề(mp3 offline) - 27
Free
88
5,000+ downloads
|
EDUCATION
EV Phrase Lite
Vietlevelsoft
Đàm thoại tiếng Anh theo tình huống English Vietnamese Phrase Light Với bản light này bạn có thể dễ dàng tra cứu những cụm từ tiếng anh thông dụng theo chủ đề và đặc biệt kèm theo phát âm cho từng câu.(Hãy xem phiên bản đầy đủ với 50 chủ đề
Free
90
5,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 1 2 3 Next