Android apps by Xsonsoft.com

Kinh nhân quả
Xsonsoft.com
Kinh nhân quả - Giáo hội phật giáo Việt Nam
Free
93
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Phật thuyết Kinh A Di Đà
Xsonsoft.com
HT. Thích Trí Tịnh (dịch)
Free
98
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Kinh Kim Cương Bát Nhã
Xsonsoft.com
Kinh Kim Cương Bát Nhã giảng nghĩa - Lục tổ Huệ Năng Nguyên Hiển dịch
Free
96
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Đường xưa mây trắng
Xsonsoft.com
Đường xưa mây trắng - HT. Thích Nhất Hạnh
Free
96
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Kinh Dược Sư
Xsonsoft.com
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức [ Âm - Nghĩa] Bắc lương thiên trúc Tam Tạng Đàm Vô Sấm phụng chiếu dịch Đoàn Minh Còn - Nguyễn Minh Tiến - việt dịch và chú giải Nguyễn Minh Hiển - hiệu đính Nhà xuất bản Tôn Giáo
Free
90
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Kinh Pháp Hoa giảng giải
Xsonsoft.com
HT. Thích Thanh Từ dịch
Free
95
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Kinh nhật tụng
Xsonsoft.com
Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau. Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm
Free
96
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Kinh A Di ĐÀ-Cưu Ma La Thập
Xsonsoft.com
Phật thuyết kinh A Di ĐÀ - Dao tần tam tạng pháp sư Cưu-Ma-La-Thập dịch
Free
100
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Đạo phật với tuổi trẻ
Xsonsoft.com
HT. Thích Thanh Từ
Free
100
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
A di vách cách muốn kết hôn
Xsonsoft.com
Tên gốc: Cách vách a di muốn xuất giá Tác giả: Nghệ Quân Thể loại: ngôn tình, hiện đại
Free
93
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE