Android apps by masos

חנוכה - הדלקת נרות
masos
נוסח הדלקת נרות חנוכה. מצוי בסלולר שלך, מה שמקל מאוד בכל מקום בו את/ה נמצא/ת וצריך להדליק את נרות החנוכה . ככה לא שוכחים את הברכות אף פעם.כעת שלושה נוסחים, חבד, אשכנז ועדות המזרח. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניו
Free
92
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
פרק שירה
masos
פרק שירה למכשירים בגודל בנוני. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כדף הבית. לאחר הורדת אפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. המעברים בין דף לדף בדומה לספר רגיל . מימין לשמאל. לחיצה קטנה על
Free
90
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
פרק שירה אותיות גדולות
masos
פרק שירה באותיות גדולות. מתאים למכשירים קטנים בעיקר או קצרי רואי. קריאה אנכית. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כרקע לשולחן עבודה. לאחר הורדת האפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. המעב
Free
80
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
מגילת אסתר גדול חבד
masos
מגילת אסתר כתב גדול. מתאים במיוחד למכשירי 4.8 ומטה. לקריאה אנכית מתאים לשיטת חבד, מבחינת המקומות בהם מרעישים וכדומה. בכל מקום שצריך להרעיש ישנו רעשן ובלחיצה עליו משמיע קול... באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפ
Free
100
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ברכת המזון אר"י
masos
ברכת המזון נוסח האר"י ז"ל. כולל ברכת הארוסין, הנשואין, שבע ברכות, הרחמן לברית מילה, על הנסים לחנוכה ופורים, הרחמן לחול המועד, וראשי חודשים. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כדף הבית. לאחר הורדת הא
Free
83
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
פרשת המן גודל מדיום
masos
פרשת המן גודל בינוני עם ארמית, למכשירים בגודל ממוצע בקריאה אנכית. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כרקע לשולחן עבודה. לאחר הורדת האפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. המעברים בין דף לדף
Free
100
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
פרשת המן אותיות גדולות
masos
פרשת המן באותיות גדולות לקריאה אנכית. עם ארמית. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כרקע לשולחן עבודה. לאחר הורדת האפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. המעברים בין דף לדף בדומה לספר רגיל .
Free
100
100+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
פרשת המן גודל small
masos
פרשת המן גודל small. עם ארמית. מתאים למכשירים גודל ממוצע ומעלה לקריאה אנכית. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כרקע לשולחן עבודה. לאחר הורדת האפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. המעברים
Free
60
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
תהילים
masos
המעברים בין דף לדף בדומה לספר רגיל. מימין לשמאל. באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשרות לשמור כדף הבית. לאחר הורדת האפליקציה יתאפשר להפעילה גם ללא חיבור אינטרנט. לחיצה קטנה על המסך תסיר או תגלה את שורת המשי
Free
60
50+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
מגילת אסתר כללי מדיום
masos
מגילת אסתר בגודל בינוני. מתאים במיוחד למכשירי 4.8 ומטה. מתאים לשיטת הציבור הכללי מבחינת המקומות בהם מרעישים וכדומה. בכל מקום שצריך להרעיש ישנו רעשן ובלחיצה עליו משמיע קול... באפליקציה יש אפשרויות חיפוש לפי מילה, מעבר בין דפים, סימניות, אפשר
Free
100
10+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 1 2 Next