Android apps by mobidev

Picachu-Y
mobidev
Picachu-Y is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Picachu-Y is a great experience because of the change in icons, the moving effects with increasing difficulty across 100 screens. The rule of the game
Free
81
100,000+ downloads
|
PUZZLE
Jewels Star HD
mobidev
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a completely refreshing feeling to the increasingly irk
Free
75
100,000+ downloads
|
PUZZLE
Kawai 2
mobidev
Kawai 2012 is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Kawai 2012 is a great experience because of the change in icons, the moving effects with increasing difficulty across 100 screens. The rule of the ga
Free
83
50,000+ downloads
|
PUZZLE
Fruits Link
mobidev
Fruits Link is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Fruits Link is a great experience because of the change in icons, the moving effects with increasing difficulty across 100 screens. The rule of the
Free
80
50,000+ downloads
|
PUZZLE
Picachu Classic - Kawai Game
mobidev
Kawai 2 is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Kawai 2 is a great experience because of the change in icons, the moving effects with increasing difficulty across 100 screens. The rule of the game is
Free
73
10,000+ downloads
|
PUZZLE
Jewels 2Star
mobidev
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a completely refreshing feeling to the increasingly irk
Free
77
50,000+ downloads
|
PUZZLE
Picachu Baby
mobidev
Pika Baby là một dạng khác của game kinh điển quen thuộc Pikachu. Với nhiều chủ đề sinh động, Pika Baby là một sự trải nghiệm tuyệt vời bởi sự thay đổi về icons, các hiệu ứng di chuyển với độ khó tăng dần qua 18 màn chơi. Quy luật chơi rất
Free
89
50,000+ downloads
|
PUZZLE
Lines Intelligent
mobidev
Lines Intelligent là trò chơi cái tiến từ trò chơi Lines 98 xếp bóng quen thuộc. Với sự cái tiến về luật chơi cũng như thiết kế các màn chơi đổi theo cách mới, trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhẹn và một chút thông minh cũng như có sự may mắn của
Free
77
5,000+ downloads
|
PUZZLE
Pika Slide 2012
mobidev
Pika Slide is another type of familiar classics Pikachu game. With the theme of Christmas, Pika Slide is a great experience because of the change in icons, the moving effects with increasing difficulty across 15 screens. The rule of the gam
$.99
70
100+ downloads
|
PUZZLE
Jewels 2Star Full
mobidev
If you loved diamend or jewels style games (Bejeweled, Jewels Deluxe, Jewels Link, Jewels, etc.), Jewels 2Star is the one that you must have. It is similar to bejeweled but also brings a completely refreshing feeling to the increasingly irk
$.99
20
50+ downloads
|
PUZZLE
 1 2 Next