Formularium KJP

Formularium KJP


Deze app is een initiatief van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.kenniscentrum-kjp.nl

Psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen: een handzaam overzicht. Geneesmiddelen zijn bij kinderen veel minder onderzocht dan bij volwassenen. In veel gevallen zijn de middelen niet officieel geregistreerd voor de toepassing bij kinderen. Tegen deze achtergrond bundelt het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de voortschrijdende kennis op het gebied van de psychofarmacologie bij kinderen en jeugdigen in de vorm van medicatieprotocollen. In het formularium staan teksten over individuele middelen. Deze middelen zijn ingedeeld in categorieën. Voor elk middel vindt u de indicatie, gebruiksaspecten, de registratie en de dosisadviezen. Deze zijn afgestemd met de adviezen van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).

Deze app biedt een handzame samenvatting van de gegevens uit het formularium dat op onze website beschikbaar is.

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie draagt met deze APP bij aan het consistent en transparant toepassen van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen.

Een paar opmerkingen en waarschuwingen zijn op z'n plaats. Deze teksten zijn met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, echter zij zijn niet gemaakt met het oog op volledigheid, maar aanvullend op de informatie in de gebruikelijke naslagwerken (bijvoorbeeld het Farmacotherapeutisch Kompas of leerboeken). Vele psychofarmaca die kinder- en jeugdpsychiaters voorschrijven zijn afkomstig uit de volwassenenpsychiatrie. De grote hoeveelheid kennis over kinetiek, effect, veiligheid en vergelijkend onderzoek die bij volwassenen opgedaan is, ontbreekt meestal bij kinderen en jeugdigen. Men moet dus bekend zijn met de literatuur over psychofarmaca bij volwassenen.

De officiële bijsluiter(Ib)teksten en de registratiesituaties zijn te raadplegen via de CBG website: www.cbg-meb.nl

Er kunnen geen formele rechten aan deze teksten worden ontleend. In individuele situaties kunnen er altijd redenen zijn om van de aanbevelingen af te wijken. Het is echter goed om hier aantekeningen van te maken in het dossier.

Recent changes:
- Nieuw ontwerp
- Aangepaste database.
Add to list
Free
63
3.2
User ratings
6
Installs
1,000+
Concerns
0
File size
1007 kb
Screenshots
Screenshot of Formularium KJP Screenshot of Formularium KJP
About Formularium KJP
Deze app is een initiatief van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.kenniscentrum-kjp.nl

Psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen: een handzaam overzicht. Geneesmiddelen zijn bij kinderen veel minder onderzocht dan bij volwassenen. In veel gevallen zijn de middelen niet officieel geregistreerd voor de toepassing bij kinderen. Tegen deze achtergrond bundelt het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de voortschrijdende kennis op het gebied van de psychofarmacologie bij kinderen en jeugdigen in de vorm van medicatieprotocollen. In het formularium staan teksten over individuele middelen. Deze middelen zijn ingedeeld in categorieën. Voor elk middel vindt u de indicatie, gebruiksaspecten, de registratie en de dosisadviezen. Deze zijn afgestemd met de adviezen van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).

Deze app biedt een handzame samenvatting van de gegevens uit het formularium dat op onze website beschikbaar is.

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie draagt met deze APP bij aan het consistent en transparant toepassen van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen.

Een paar opmerkingen en waarschuwingen zijn op z'n plaats. Deze teksten zijn met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, echter zij zijn niet gemaakt met het oog op volledigheid, maar aanvullend op de informatie in de gebruikelijke naslagwerken (bijvoorbeeld het Farmacotherapeutisch Kompas of leerboeken). Vele psychofarmaca die kinder- en jeugdpsychiaters voorschrijven zijn afkomstig uit de volwassenenpsychiatrie. De grote hoeveelheid kennis over kinetiek, effect, veiligheid en vergelijkend onderzoek die bij volwassenen opgedaan is, ontbreekt meestal bij kinderen en jeugdigen. Men moet dus bekend zijn met de literatuur over psychofarmaca bij volwassenen.

De officiële bijsluiter(Ib)teksten en de registratiesituaties zijn te raadplegen via de CBG website: www.cbg-meb.nl

Er kunnen geen formele rechten aan deze teksten worden ontleend. In individuele situaties kunnen er altijd redenen zijn om van de aanbevelingen af te wijken. Het is echter goed om hier aantekeningen van te maken in het dossier.

Recent changes:
- Nieuw ontwerp
- Aangepaste database.

Android Market Comments
No comments in the Android market yet